Organisering af Infektionsmedicinsk Klinik

Klinikledelsen består af klinikchef Åse Bengård Andersen og oversygeplejerske Eva Westphal 

Klinikken har 2 sengeafsnit med i alt 30 senge og 1 ambulatorium. Hvert sengeafsnit og ambulatoriet ledes af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, der sammen udgør enhedens tværfaglige team ledelse. Den ledende sekretær er leder for sekretærgruppen. Enhed for Cystisk Fibrose er integreret i Infektionsmedicinsk klinik.   

Klinikken huser også Rejse- og V​accinationsservice, som er placeret i klinikkens ambulatorium samt en laboratorieenhed med særlige opgaver indenfor HIV monitorering. Til klinikken er desuden knyttet forskningsenheder i eller udenfor matriklen.​

Læger

I Infektionsmedicinsk klinik og Enhed for cystisk fibrose er der tilknyttet 10 speciallæger i afdelingslæge- eller overlægestillinger med forskellige kliniske forpligtelser i afdelingen. 

En overlæge er ansat i Børne Unge Klinikken i Juliane Marie Centret med særlig fokus på patienter med Cystisk Fibrose. Fire overlæger har professorater inden for forskellige infektionsmedicinske emneområder og flere af over- og afdelingslægerne er lektorer ved Københavns Universitet. Der er 4 – 6  læger i hoveduddannelsesforløb og 5 læger i introduktionsstillinger. 

Herudover er der som regel en reservelæge under uddannelse i dermatologi eller mikrobiologi ansat i 3 - 6 måneders forløb på afdelingen.

Sygeplejen 

Infektionsmedicinsk klinik har ca. 50 stillinger fordelt på sengeafsnit og ambulatorier. Her varetages sygeplejen af: 

  • ​​2 afdelingssygeplejersker
  • 2 assisterende afdelingssygeplejersker
  • 1 klinisk sygeplejespecialist
  • 1 koordinerende cf sygeplejerske
  • 1 klinisk underviser
  • 3 projektsygeplejersker
  • sygeplejersker
  • social- og sundhedsassistenter 
  • sygehjælpere
I Cystisk Fibrose enheden har vi desuden en bioanalytiker og en fysioterapeut. ​

Lægesekretærer

I alle sengeafsnit og ambulatorier arbejder lægesekretærer tæt sammen med læger og sygeplejersker.

Til klinikken er tilknyttet fysio - og ergoterapeuter og en diætist.​Redaktør