Donorudredning for allogen knoglemarvstransplantation

​Donorudredningen indledes med at afklare, om patienten har søskende, der er egnede donorer. Hvis patienten ikke har søskende, der kan bruges som donorer, skal visitationsudvalget for knoglemarvstransplantation godkende søgning efter en ukendt donor.

Bemærk venligst: Som det er nu, kan vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet IKKE bestille blodprøver, da de ikke er oprettet som klinisk afdeling i SP. Det arbejdes der på, at de bliver, men det er en længere proces. Når dette er sket kan de igen bestille familieundersøgelserne. Der er derfor midlertidigt lavet en ændret arbejdsgang. Der må lokalt udarbejdes arbejdsgange mht. oprettelse af donor og bestilling af blodprøver.

Dokumenter til donorudredningRedaktør