Forskning i international klasse

​Finsencentrets forskning inden for områder som HIV, blodkræft, strålebehandling, basal kræftforskning og aktiv sundhed er anerkendt på højeste internationale niveau. Det har muliggjort internationale samarbejder i alle Finsencentrets klinikker og tiltrukket eksterne forskningsmidler fra store nationale og internationale fonde.​

​​

​I Finsencentret forsker vi i kræft, sygdomme i blod og immunsystem, infektionssygdomme, autoimmune gigtsygdomme og forskellige aspekter af inflammation.

Sygdomsforståelse giver optimeret behandling. 

Forståelsen af hvordan sygdomsmekanismerne fungerer, er et væsentligt formål med vores forskning.   Når vi forstår sygdomsmekanismerne kan vi udvikle målrettede behandlinger og nye metoder til at vurdere hvordan sygdommen reagerer på behandlingen. Behandlingen vil dermed kunne optimeres for den enkelte patient.

Forskningen i sygdomsmekanismer bidrager for eksempel til en basal forståelse af hvordan kræft opstår, og hvordan kræft kan behandles i fremtiden. Forskning i mekanismerne bag autoimmune gigtsygdomme vil forhåbentlig kunne føre til behandlinger, som ikke hæmmer immunsystemet uhensigtsmæssigt.

Udvikling og afprøvning af nye behandlingsformer

Afprøvninger af forskellige former for kemoterapi under systematiske forhold er vigtigt for at kunne tilbyde de bedste behandlingsforløb med de nuværende medikamenter. 

Molekylærbiologisk profilering af bestemte kræftsygdomme gør det muligt i samarbejde med internationale partenere at tilbyde behandlinger, som ellers ikke ville have været tilgængelige. Vores forskning i strålebehandling fører til nye teknikker og mere præcise behandlinger, der kan reducere gener og senfølger af strålebehandlingen. 

Kemoterapi, strålebehandling og anden immundæmpende behandling medfører øget forekomst af infektioner. Derfor forsker vi i udvikling af systemer til individuel risikobaseret behandling, som forventes at kunne reducere dette problem.

Inflammationsforskningen

Inflammation spiller en stor rolle inden for kræft, blodsygdomme, gigt, infektionssygdomme og en lang række livsstilsygdomme som fx hjertekarsygdomme og overvægt. I Finsencentret forsker vi både i inflammation på et grundvidenskabeligt plan og generelt sundhedsfremmende plan.


Redaktør