Center for Inflammation og Metabolisme (CIM)

​Center for Inflammation og Metabolisme er et mulitidisciplinært center, der forsker i sammenhængen mellem sundhed og aktiv/passiv livsstil. ​

I Center for Inflammation og Metabolisme har vi identificeret musklen som en kirtel. Det er vores overordnede hypotese, at den fysisk aktive muskel producerer og frigiver såkaldte myokiner, der kan have hormonlignende egenskaber. Myokinerne kan påvirke både musklens og andre organers funktioner.
 
Det faktum, at musklerne udgør menneskets største organ sammenholdt med vores identifikation af myokinerne, har skabt et paradigmeskift: I et evolutionært perspektiv har musklerne spillet en central rolle både ved at dirigere stofskiftet og funktionen af andre organer. Dette paradigme danner basis for at forklare de talrige konsekvenser af en fysisk inaktiv livsstil. Hvis musklens endokrine funktion ikke stimuleres via muskelkontraktioner, vil det forårsage dysfunktion i mange af kroppens organer og væv, og dermed risiko for hjertekarsygdom, cancer og demens. 

Opdagelsen af myokinerne har skabt et nyt grundlag for at forstå de molekylære mekanismer involveret i muskel-fedt, muskel-lever, muskel-bugspytkirtel og muskel-hjerne kommunikation. Vi har etableret et multidisciplinært center for en ukonventionel "fra menneske til molekyle" strategi. Vi tager udgangspunkt i kliniske og biologiske problemstillinger, og udfører fysiologiske undersøgelser på mennesker. Vi tager vævsbiopsier, etablerer cellelinjer og udforsker basale molekylære mekanismer, relateret til fysisk aktivitet/inaktivitet, overvægt og forskellige sygdomstilstande.Redaktør