Skræddersyede patientforløb

​Undersøgelse, behandling og analysesvar fra Diagnostisk Centers afdelinger bliver skræddersyet til de enkelte patientforløb.

​Vi arbejder konstant på at forbedre patientforløbene ved at omsætte forskningsresultater til forbedret diagnostik og behandling samt skabe en forenklet struktur for rekvirering af ydelser og svarafgivelser. På den måde løfter vi den faglige kvalitet og højner patientsikkerheden.​

Partnerskab om patientbehandling

For at sikre at vi i Diagnostisk Center leverer den bedste service og den højeste kvalitet samt udnytter resurserne optimalt, har vi iværksat flere projekter om partnerskab om patientbehandling.

Partnerskab om Patientbehandling er et samarbejde mellem Diagnostisk Center og de kliniske afdelinger om at sikre den bedste sammenhæng i de enkelte patientforløb.

Konkret betyder det, at der er:
  • Entydig adgang til undersøgelser og analyser i Diagnostisk Center
  • Samlet svarafgivelse, hvor det giver faglig mening
  • Fokus på samarbejdet med klinikkerne om udvikling af skræddersyet patientbehandling.

    ​​
​​
Redaktør