Høj aktivitet i Radiologisk Klinik

​​I Diagnostisk Center er patientens forløb i fokus. Foto: Tomas Bertelsen

Diagnostik og patientbehandling

​Diagnostisk Center leverer undersøgelse, behandling og analysesvar i en kvalitet og en hastighed, der sikrer patienterne de bedste forløb.​
Omdrejningspunktet for patientbehandlingen på Rigshospitalet er diagnostik af høj kvalitet. 

Diagnostikken på Rigshospitalet bliver leveret af afdelinger i Diagnostisk Center.

Diagnostisk Center leverer diagnostik inden for:
  • Billeddiagnostik
  • Laboratoriediagnostik
For at sikre at den enkelte patient får det bedt mulige forløb, er vi på Rigshospitalet gensidigt afhængige af et godt og tæt samarbejde på tværs af centre og afdelinger. Derfor er Diagnostisk Center i tæt dialog med andre centre og afdelinger på Rigshospitalet.

Professionelle medarbejdere
Medarbejderne i afdelingerne er nøglen til det gode patientforløb, det er derfor vigtigt for os i Diagnostisk Center at tilbyde faglig udvikling, efteruddannelse og videreuddannelse til vores medarbejdere, samt støtte op om forskningen i afdelingerne, så vi kan bevare den innovative kultur, som kendetegner Diagnostisk Center.

Konstant udvikling
​Vi tilpasser løbende de diagnostiske ydelser til den faglige udvikling og de strukturelle ændringer, der sker på Rigshospitalet og i regionen som helhed – blandt andet som følge af Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020.​​
Redaktør