​​​​​​​

Mål for patientbehandlingen

​Diagnostisk Center har følgende overordnede mål for patientbehandlingen:

  • ​​Resultaterne af forskning og udvikling skal omsættes løbende til forbedret patientbehandling
  • Diagnostisk Center skal være en attraktiv samarbejdspartner for de kliniske afdelinger
  • Samarbejde skal forbedre diagnostik og behandling, så undersøgelser, analysesvar og rådgivning bliver skræddersyet til det enkelte patientforløb
  • Vi skal lære af de bedste nationale og internationale tiltag og inddrage nye ideer i organiseringen af den daglige opgaveløsning, så ressourcerne fortsat bliver udnyttet bedst muligt.

Diagnostisk Centers mål for 2020 ligger i direkte forlængelse af Rigshospitalets overordnede visioner og strategier og skal naturligvis omsættes til konkrete resultater. Det foregår i klinikkerne, der hver for sig arbejder med mål, indsatsområder og handlingsplaner.​​

Redaktør