Afdeling for Røntgen og Skanning

Røntgen og Skanning  udfører billeddiagnostik og procedurer på patienter, der bliver henvist fra andre afdelinger på Rigshospitalet og i særlige tilfælde fra andre hospitaler. Endvidere modtages patienter henvist fra egen læge/speciallæge til udredning for symptomer fra brysterne.

Røntgen og Skanning har aktiviteter både på Blegdamsvej og i Glostrup.  Kig grundigt efter, hvor din aftale finder sted.

Vores afsnit og enheder skifter navn. Derfor kan du i en periode møde både de gamle og de nye navne.