CT-skanning

En CT-skanning er en avanceret røntgenundersøgelse med Computer Tomografi(CT), der fremstiller kroppens forskellige væv mere præcist end almindelige røntgenbilleder. En CT-skanning kan fremstille næsten alle dele af kroppen med tværsnits billeddannelse af kroppens organer med 3D-billeder.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Der benyttes generelt en større mængde røntgenstråling ved en CT-skanning end ved en almindelig røntgenundersøgelse.

Du kan finde mere information om røntgenstråler og risiko på Statens Institut for Strålebeskyttelse

Forberedelse

Til de fleste CT-undersøgelser skal du ikke forberede noget. Du vil modtage mere præcist patientinformation i henvisningsbrevet om den skanningen du skal have udført, hvor vi anbefaler at du læse brevet igennem.

Du kan blive bedt om at få foretaget en blodprøve inden skanningen, hvis du skal have kontraststof. Dette vil den henvisende afdeling sørge for.

Til nogle af CT-undersøgelser vil du blive bedt om at drikke vand, som kontraststof inden skanningen udføres. Almindeligvis 30 minutter før skanningen. Det vil fremgå af henvisningsbrevet.

Undersøgelsen

Inden undersøgelsen går i gang orienterer personalet dig om, hvordan undersøgelsen forløber. Du bliver spurgt om:

  • Du lider af sukkersyge eller allergi
  • Du har fået kontraststof tidligere
  • Kvindelige patienter i alderen 12-55 år bliver spurgt om graviditetsforhold til visse undersøgelser.

Der må ikke være metalgenstande i området, der skal skannes, og du kan derfor blive bedt om at tage eksempelvis en bøjle- BH af.

Under selve skanningen skal du ligger stille på lejet i skanneren. Lejet som du ligger på vil bevæge sig under skanningen.

Personalet kan se og høre dig under skanningen. Det er vigtigt, at du ligger stille under hele skanningen af hensyn til billeddannelse af din krop. 

Til nogle skanninger vil vi bede dig om at holde vejret et kort øjeblik – du får besked på dette under skanningen.

Kontraststof

Til mange af CT-undersøgelserne anvender vi kontraststof for at kunne se forskelle i blodkar og væv tydeligt på skanningsbillederne. Kontrasten gives gennem en blodåre i armen.

De fleste patienter mærker en forbigående varmefornemmelse i kroppen, metalsmag i munden og eventuelt vandladningstrang. Det forsvinder hurtigt igen. Kroppen kommer af med kontraststoffet via urinudskillelsen.

Der er visse forholdsregler for kontraststof blandt andet, hvis du lider af sukkersyge eller polycystisk ovariesyndrom og behandles med ét af følgende præparater (indeholdende Metformin) - Glucophage, Avandamet, Metformin 'Alpharma' eller Orabet. Du skal oplyse personalet om dette inden undersøgelsens start.

Varighed

En CT-skanning, inklusive lejring varer 10-30 minutter– det afhænger af, hvad du skal have undersøgt. Selve skanningstiden er almindeligvis ganske kort.

Hvis du skal have drikkekontrast, bliver du bedt om at drikke det ca. 30 minutter før skanningen begynder.

Svar på undersøgelse

Du får ikke svar på, hvad skanningen har vist af personalet på Radiologisk Klinik. Din henvisende læges klinik vil sørge for, at du får svaret, når Radiologerne har skrevet beskrivelsen af skanningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål til undersøgelse, kan du kontakte Radiologisk Klinik eller henvisende afdeling/klinik.Pjecer om CT-skanning

> ​​Læs om  CT-skanning af børn​​​​​​​​
Redaktør