Fakta om Radiologisk Klinik

I Radiologisk Klinik laver vi ultralyds- og røntgenundersøgelser, MR- og CT-scanninger, samt mammografiundersøgelser. Undersøgelserne bruges til at diagnosti​cere og behandle sygdomme, følge udviklingen af sygdomstilstande og vurdere behandlingsresultater.

Receptionen i Radiologisk Klinik

​​​​​Når du har en aftale i Radiologisk Klinik skal du henvende dig i ekspeditionen. Foto. Tomas Bertelsen


Radiologisk Klinik udfører diagnostik og behandling på et højt specialiseret niveau. Klinikken er en tæt samarbejdspartner for de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og spiller derfor en central rolle i kræftpakkeforløb. 

Ved hjælp af ultralyd, røntgenstråler og MR (magnetisk resonans) foretager Radiologisk Klinik noninvasiv og invasiv radiologisk diagnostik og terapeutiske interventio­ner på patienter fra Rigshospitalets kliniske afdelinger og ambulatorier.

Mammaradiologisk sektor modtager desuden patienter fra primærsektoren. 

Læs mere om undersøgelser i Radiologisk Klinik​​​

Resurser i klinikken

Radiologisk Klinik er apparaturmæssigt opdateret inden for

  • Konventionel røntgen
  • Angiografi (røntgenundersøgelse af blodkar)
  • CT(computertomografi)
  • MR (magnetisk resonans)
  • Ultralyd

Afdelingen anvender RIS (elektronisk røntgeninformations system) og PACS (digitalt billedarkiv).

Højt specialiseret klinik

Radiologisk Klinik har hovedfunktion, regionsfunktion, højt specialiseret- og universitetsfunktion.

Klinikken modtager patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland.

Undervisning i Radiologisk Klinik

Herudover varetager afdelingen undervisning af radiograf- og lægestuderende, læger i speciallægeuddannelse samt underviser på og afholder efteruddannelseskurser.

Læs mere om undervisningen i Radiologisk Klinik

Placering

Radiologisk Klinik er placeret med det største afsnit på Blegdamsvej, et mindre på Ta­gensvej og enheden for mammografiscreening på Bispebjerg og Hvidovre Hospital.

Find kontaktoplysninger i Radiologisk Klinik

 

Nøgletal i Radiologisk Klinik

Budget (årligt)

Ca. 150 mio. kr

Antal undersøgelser

(årligt på Rigshospitalet)
ca. 255.000

Mammografiscreeninger

(på Region Hs 5 screeningsenheder)
ca. 80.000

Personale (i alt 270)

1 ledende overlæge
1 chefradiograf
3 professorer
3 post.doc
9 ph.d.
38 overlæger
11 afdelings-læger
19 yngre læger i uddannelsesstillinger
130 radiografer
10 sygeplejersker
12 sosuassistenter og sygehjælpere
 5 portører
40 indenfor HK-området

 

​​​​

Redaktør