Speciallæge i diagnostisk radiologi

​Speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi tager 5 år, 1 år i introduktionsstilling og 4 år i hoveduddannelsesstilling. Hoveduddannelsen indebærer ansættelse på 2 eller flere radiologiske afdelinger og specialespecifikke teoretiske kurser.

​​​​​​Radiologisk Klinik har kontinuerligt 14-15 i læger i hoveduddannelsesforløb. Foto: Toms Bertelsen​

​Radiologisk Klinik har kontinuerligt 14-17 læger i hoveduddannelsesforløb. Størsteparten fra hoveduddannelsen er på Radiologisk Klinik de sidste 2 år af uddannelsen. Enkelte er her i andet og tredje år af hoveduddannelsen. Alle har således minimum 2 års radiologisk erfaring, når de starter på Rigshospitalet.

For at tilegne sig alle de nødvendige kompetencer, svarende til de syv lægeroller, roterer lægerne i afdelingens 5 sektorer. De hoveduddannelsessøgende læger indgår i vagtfunktionen afhængigt af sektortilknytning. 

Læger i introduktionsstilling indgår ikke i vagtlagene, men roterer som lægerne i hoveduddannelsen i de forskellige sektorer for at tilegne sig de nødvendige kompetencer i forhold til specialets målbeskrivelse. 

Alle klinikkens speciallæger deltager i den praktiske og teoretiske undervisning og supervision. ​

Flere af klinikkens speciallæger, fordelt på afdelingens sektorer, er hovedvejledere for de studerende på hoveduddannelsen. Derudover er der uddannelsesansvarlige overlæger. Hver halve år afslutter 3 - 4 læger deres speciallægeuddannelse fra Radiologisk klinik.

Redaktør