Lægesekretærelev i Radiologisk Klinik

Radiologisk Klinik deltager i uddannelsen af lægesekretærer og modtager årligt 2-3 lægesekretærelever fra regionens lægesekretæruddannelse i forskellige stadier af deres uddannelse.

​​​​​​​

Som lægesekretærelev på Radiologisk Klinik kommer du til at arbejde i en anderledes lægesekretærstilling i samarbejde med afdelingens øvrige lægesekretærer. Vi lægger vægt på, at vores elever kommer til at fungere som en del af teamet og kommer igennem alle de hverdagsopgaver, som vi sidder med i dagligdagen samtidig med, at der er god plads til fordybelse og dygtiggørelse. Perioderne at eleverne er under uddannelse på afdelingen varierer.  ​

Som lægesekretærelev får du lov at få et indblik i de andre faggruppers hverdag for at opnå en bedre forståelse for faget. Du kommer således til at overvære lægekonferencer og se undersøgelser samt modtage patienter i vores reception. Opgaverne som vores elever skal nå igennem, er bl.a. at klargøre billeder elektronisk til konference, indhente billeder fra andre hospitaler, besvare forespørgsler pr. telefon, skrive beskrivelser og sende disse til rette instanser og over være/deltage i en masse administrative opgaver. 

Redaktør