DXA - kursus

​Lovpligtigt DXA-kursus udbydes - tilmeldingen sker via Kursusportalen, spørgsmål bedes rettet til kursusudvalget

Diplomkursus for DXA-operatører

Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS).

Målgruppe

Arbejder du med DXA-skanninger
I flg. Bekendtgørelse nr. 671 af 01-07-2019: Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer, bilag 6 afsnit 2.3, gælder:

Personer, der udfører DEXA-skanning undersøgelser, skal:
  • være uddannet som radiograf eller bioanalytiker på nuklearmedicinsk afdeling,
  • være læge med supplerende uddannelse i stråling og strålebeskyttelse eller
  • have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for plejeområdet eller gennem arbejde med klienter samt have gennemført et godkendt uddannelsesforløb i udførelse af DEXA-skanning afsluttet med kundskabsprøve
Personer under uddannelse kan udføre undersøgelser under supervision af en uddannet person.

Har du således behov for at gennemføre et godkendt uddannelsesforløb for selvstændigt at kunne udføre DXA-skanning undersøgelser udbydes hermed kursus for personale, der arbejder med undersøgelser af knogletæthed eller bestemmelse af fedtprocenter for patienter.

DXA-skanning bruges blandt andet til undersøgelse for osteoporose, til at vurdere udviklingen i knogletætheden og til bestemmelse af fedtprocenter og muskelmasse.

Kurset, der er udviklet af afdelingsradiograf Kenneth Reff / Radiologisk Klinik på Rigshospitalet og fysiker Erik Andersen / CIMT Medico Billeddiagnostik.


Fagligt indhold 
Kurset indeholder bl.a. undervisning i røntgenstråling og ioniserende stråling, dosis og dosisbegrebet, DXA-skanningsteknik, kommunikation/sygepleje, strålebeskyttelse af patienter og personale samt kvalitetssikring.

Kundskabsprøve

Kurset afsluttes med lovpligt kundskabsprøve med multiple choice prøve, som tages på en PC. Det sikrer at operatøren har opnået tilstrækkeligt viden. Det er tilladt at anvende notater og undervisningsmateriale under prøven. Du må ikke anvende egen PC.

Efter bestået kurset tildeles der kursusbevis. 

Der er åben for tilmelding for alle regioner til kurset. 

Kurset er et 2 dags kursus inkl. forplejning. 

Prisen for kurset er 4000 kr.

TilmeldingFor yderligere informationer om kurset henvises der til kursusportalen.


Redaktør