Uddannelse

Radiologisk Klinik deltager blandt andet i uddannelsen af speciallæger i diagnostisk radiologi og i efter- og videreuddannelse af speciallæger.

​​​​​

Klinikken som uddannelsessted

Rigshospitalet​ er et universitetshospital og Radiologisk Klinik deltager aktivt i uddannelsen af lægesekretærelever, læger i introstillinger og læger under uddannelse til speciallæge i radiologi samt radiografstuderende i samarbejde med professionshøjskolen Metropol.

Vores medarbejdere er højt motiverede og lægger engagement og faglighed i løsning af uddannelsesopgaverne. Vi værdsætter i høj grad uddannelse, forskning og udvikling på afdelingen, og anvender aktivt ressourcer på efteruddannelse af personalet. Vi lægger vægt på videndeling på tværs i afdelingen, deltager i tværfaglige møder og uddannelsesinitiativer. Klinikken består af mange forskellige personalegrupper, som arbejder indenfor diagnostisk radiologi. Flere personalegrupper uddannes på tværs i klinikken, hvor vi udnytter hinandens forskellige kompetencer.​

Klinikken deltager i studenterundervisningen og postgraduat undervisning af læger. Til undervisningsfunktionen er knyttet 4 professorer og en klinisk lektor samt kliniske lærere.

​Læs mere om uddannelser i Radiologisk Klinik:​

Kurser

Radiologisk Klinik afholder løbende kurser for specifikke målgrupper idenfor forskellige billeddiagnostiske retninger. Blandt andet:

  • ​Billeddiagnostik for humanbiologstuderende
  • Ph.d. kursus i funktionelle billeddiagnostiske undersøgelser
  • Radiografkursus om børn
  • Radiologisk Kvalitetskursus​​​​
Redaktør