Forskning

​Her kan du læse om forskning i Radiologisk Klinik.​

​​Forskning i radiologi

Radiologisk Klinik forsker inden for flere områder og deltager også i forskning, der primært udgår fra andre klinikker og organisationer.

I november 2013 fik klinikken for første gang over 200 PURE point, som betragtes som et højt forskningsniveau. Det skyldes blandt andet afdelingens involvering i store projekter støttes af højteknologifonden.

Klinikken har i flere år arbejdet frem imod at have en forskningsgruppe bestående af 3 professorer der leder forskningen, 5 post.docs., 9 ph.d.-studerende og 3 forskningsårsstuderende i alt 20 personer.

Forskningsprojekter

Radiologisk Klinik bidrager med præklinisk og klinisk test af nye ultralydsteknikker, som er i stand til at give detaljer om patologi og forhåbentlig mere sikre diagnoser til gavn for Rigshospitalets patienter. Der er fokus på vaskulære sygdomme og kræftdiagnostik. Projektet er støttet af Højteknologifonden (nuværende Innovationsfonden) og udføres i samarbejde med DTU Center for Fast Ultrasound Imagind, DTU Nanotech, DTU Elektro, BK Medical, Meggitt og Alexandra Instituttet

Et andet projekt støttet at Højteknologifonden omhandler brystkræftscreening tilpasset den enkelte kvinde. I projektet udvikles og testes software til automatisk billedanalyse af mammografier. Det vil gøre det muligt at analysere mammografier og genkende tidligere tegn på fremtidige kræftforekomster og dermed bidrage med ny viden til vurdering af den enkelte kvindes risiko.

Ultralyd-elastografi er en metode hvor stivhed/elasticitet i væv vurderes. Bagrunden er at det kendte at tumorer oftest er hårde at palpere. Princippet benyttes nu i post. doc., ph.d.-projekt og skolarstipendiat projekter ved bl.a. brysttumorer, men kan også anvendes til vurdering af stivhed i levervæv ved cirrhosis hepatis.

CT-perfusion er en metode hvor blodgennemstrømningen i væv vurderes over tid og anvendes forskningsmæssigt til at se ændringer i tumorperfusion under behandling. Post. docs og forskningsårsstuderende arbejder med dette.

Medical education indenfor ultralydsskanning med anvendelse at ultralyd-simulatorer. En post doc, en phd studerende og en forskningsårsstuderende arbejder med dette.

Et andet phd studie omhandler komplikationer til arteriografi.

Andre forskningsområder

Der er en ph.d. studerende, der forsker i den diagnostiske værdi af MR skanning ved rygsøjlegigt (MASH og DECASAS).

Der forskes også i nytten af ultralyd af bughulen hos patienter med visse sjældne gigtsygdomme og nytten af ultralyd af hævede ben, hvor der ikke er mistanke om blodpropper.

På klinikken bliver der også forsket i betydningen af lysstyrken i lokalet ved CT skanning (Ambient Light) og elektrostimulation af spiserøret ved fejlsynkning (STEPZ). 

Afdelingen bidrager med konventionelle røntgenbilleder til projekter fra Forskningscenter for Aldring og Osteoporose. ​​​

Redaktør