Speciallæge i patologi eller retsmedicin

Patologiafdelingen er central i speciallægeuddannelsen i patologi og deltager i speciallægeuddannelsen i retsmedicin.
Patologiafdelingen varetager 1-årige introduktionsforløb i patologi, samt  2-årige hoveduddannelsesforløb for ca. halvdelen af reservelægerne i Uddannelsesregion Øst.

Reservelæger i retsmedicin har et 6 måneders ophold i deres introduktionsansættelse og et 12 måneders ophold i hoveduddannelsen.

Ændring af struktur i 2013

Den overordnede struktur for speciallægeuddannelserne laves om fra 2013. Herefter skal samtlige reservelæger på Sjælland have 18 måneders ansættelse på Patologiafdelingen på Rigshospitalet. Herved imødekommes den øgede centralisering af de patoanatomiske ydelser, herunder samlingen af bl.a. hoved-hals- og thoraxpatologien.

Den retsmedicinske speciallægeuddannelse ændres også, hvilket indebærer et 6 måneders ophold på Patologiafdelingen i løbet af hoveduddannelsen.

Redaktør