Bioanalytiker

Patologiafdelingen er en vigtig aktør i bioanalytikeruddannelsen.
​Som overordnet mål ønsker Patologiafdelingen at skabe rum og plads til, at de studerende kan udvikle både faglige- og personlige kompetencer gennem uddannelsesforløbet. De studerende skal inddrages i afdelingens kultur, så de også opnår en faglig identitet til gavn for dem selv, for laboratoriet og for bioanalytikerfaget.

Kompetencer

Der undervises i faglige kompetencer, sociale kompetencer og i forandringskompetence. Det vil sige de studerendes mulighed for at reflektere over deres praksis og derved få fornyet indsigt. Udviklingen af disse kompetencer sker gennem deltagelse i praktiske handlinger og gennem skriftlig og mundtlig refleksion med vejleder og medstuderende.

Undervisningens mål

Målet med undervisningen på Patologiafdelingen er at give de studerende et miljø, som er accepterende, anerkendende og udfordrende.  at fremme de studerendes lyst til at indgå i samarbejder.Vi arbejder på at fremme de studerendes lyst til at indgå i samarbejder. Samtidig med stilles der krav til deltagelse i afdelingens interne kultur.

Målet er endvidere at fremme oversættelsen fra teori til praksis med vægt på fagets kerneværdier.

Undervisningen

Undervisningsmetoderne er teoretisk gruppeundervisning, praktisk vejledning, praktiske øvelser, problembaserede øvelser samt opgaveløsning og refleksionssessioner. 

Patologiafdelingen modtager studerende på alle kliniske moduler og er normeret til at varetage klinisk undervisning af ca. 70 bioanalytikerstuderende og praktikanter årligt. Derudover undervises studerende fra andre mellemlange, videregående sundhedsuddannelser.


Redaktør