Molekylærpatologi

I forbindelsen med en stigende udvikling af nye lægemidler indenfor targeteret kræftbehandling har man implementeret flere molekylære biologiske analyser som et led i en mere personificeret patientbehandling på patologiafdelingen.

En targeteret kræftbehandling betyder at patienter med samme sygdom behandles forskelligt alt efter om deres arvemasse (genom) har specifikke genetiske ændringer. De molekylære biologiske undersøgelser udføres på patientens tumorvæv, hvor man analysere for somatiske mutationer, gen-deletioner/amplifikationer og translokationer i specifikke onkogener (gener der medvirker ved omdannelsen af normale celler til kræftceller).

Patologiafdelingen kan tilbyde en vifte af analyser der er rettet mod en targeteret kræftbehandling:

  • Overekspression af HER2 genet, metastaserende brystcancer eller ventrikelcancer
  • Muteret EGFR gen, ikke-småcellet lungecancer
  • Rearrangeret ALK og ROS1 gener, ikke-småcellet lungecancer
  • Muteret KRAS og NRAS gener, metastaserende kolorektalcancer
  • Muteret KIT og PDGFRA gener, gastrointenstinal stromal tumor
  • Muteret BRAF gen, metastaserende melanom

Redaktør