Hvad sker der med din prøve?

Patologiafdelingen udfører præcisionsdiagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser og protein- og genanalyser af organer, væv og celler. Her kan du følge prøvens vej fra modtagelse til diagnose​

​​​Din prøve eller dit væv bliver transporteret direkte til Patologiafdelingen enten med piccoline, rørpost eller med posten, hvis det kommer udefra Rigshospitalet. 

Ved ankomst på Patologiafdelingen bliver prøven oprettet i afdelingens IT- system ved at den får et unikt identifikationsnummer koblet på dit cpr. Vi modtager væv fra cirka 400 patienter dagligt.

Prøven bliver efterfølgende fikseret I formalin i 2-24 timer, afhængigt af vævets størrelse. 

Makroskopi - hvad øjet ser

Næste trin er, at en speciallæge eller trænet bioanalytiker undersøger prøven med det blotte øje og nøjagtigt beskriver vævets udseende, herunder størrelse, farve, konsistens, samt eventuelle afvigelser eller tumorer.  Den proces hedder makroskopi.  

Hvor det er relevant for den endelige diagnose, tages også et billede af vævet. 

Ved store biopsier er det på basis af makroskopien, at de områder, som skal undersøges nærmere under mikroskopet eller på genetisk niveau, selekteres.

Vævsprocessering - indkapslet i voks

De selekterede områder og små biopsier i deres helhed, kører videre I laboratoriet og bliver undervejs indkapslet i voks til en blok på 2x3x1 cm. Den proces hedder vævsprocessering og tager 4-18 timer.

Farvning - ikke længere usynlig

Nu kan der fra toppen af blokken skæres tynde skiver på kun 4 mikrometer, som fikseres på et glassnit. 

Snittene med vævet farves med en række farvestof, som gør væv og celler synlige. Herefter kan prøven vurderes under mikroskopet af patologen med den relevante specialisering. Patologen beskriver sine fund i et patologirapport-'svar'. 

Ved præcisionsbehandling kræves ofte yderlige undersøgelser på vævet, som kan tage 1-3 dage.

Svar

Du får svaret på prøven fra din behandlende speciallæge eller egen læge, eller du kan finde det på din e-journal på sundhed.dk 

Hvor længe opbevares præparaterne?

Både restvæv efter makroskopien samt selve blokkene og glas, kasseres ikke umiddelbart efter diagnosen er færdiggjort. Ifølge lovgivningen fra Sundhedsstyrelsen kasseres restvævet først efter 3 uger (når vi er sikre på at det selekterede væv var det rigtige), glas efter mindst 5 år og blokke efter 100 år.​

​Se billeder af prøvens vej gennem Patologisafdelingen i dette billedgalleri 


 Prøvens vej

Redaktør