Forskningsområder

I Patologiafdelingen forsker vi blandt andet indenfor kræft, transplantation, neuropatologi og diabetes.

Forskning i alderingsprocesser

Patologiafdelingen har fået millionstøtte fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til stort forskningsprojekt, som skal skabe ny viden om menneskets aldringsprocesser.

Aldring er blandt de største årsager til udvikling af kroniske sygdomme som diabetes, kræft og demens, men videnskaben kan ikke fuldt ud forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Endnu.

Et ambitiøst forskningsprojekt med eksperter fra Rigshospitalets Patologiafdeling og Københavns Universitet har fået i alt 60 mio. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme. Gennem projektet vil forskerne kaste nyt lys over sammenhængen mellem aldring og sygdom ved brug af forskellige pseudonymiserede sundhedsdata. 

> Læs hele nyheden.


Kræftforskning

Patologiafdelingen deltager i en række nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter med det overordnede formål at identificere og undersøge nye diagnostiske, prognostiske, prædikative og terapeutiske forhold som har betydning for patientforløb og behandling. Til dette formål benyttes patologi afdelingens unikke arkivmateriale der er repræsenteret af alle cancerformer inklusiv; sjældne og specielle kræftformer der er analyseret, diagnosticeret og behandlet på rigshospitalet, samt blodbanksmateriale, som er en del af dansk cancer biobank.

Transplantation patologi

Patologiafdelingen deltager i forskningsprojekter i samarbejde med kliniske afdelinger både nationalt og internationalt for at belyse spørgsmål vedrørende akut og kronisk afstødning af transplanterede organer. Fokusområdet er især hjerte-, lunge-, nyre- og lever- transplantationer.

Neuropatologi

Fokusområderne er neurodegenerative sygdomme såsom prion-sygdomme og demens, hjernesvulster hos børn og voksne, neuro-inflammatorisk sygdomme såsom dissemineret sklerose og neuro-pædiatriske sygdomme.

Føtal patologi

Rigshospitalets føtalpalogiske laboratorium har landets største ekspertise indenfor undersøgelse og diagnostik af fostermisdannelser og sygdomme i moderkagen. Laboratoriet benytter sig af raffineret undersøgelsesteknik, og dets arbejde og forskning har stor betydning for kvalitetssikring af ultralydsfund under graviditet.

Diabetes forskning

Diabetes forskning enheden på Bartholin Instituttet udfører en række eksperimentelle undersøgelser for at identificere mekanismerne bag type 1-diabetes, med speciel fokus på betydningen af ​​immunsystemet, indtagelse af gliadin (gluten), tarmbakterier og betydningen af ​​tarmbarrieren.

Digital patologi

Forskning og udvikling indenfor diagnostisk patologi har medført en digitalisering indenfo​r det patologiske område med fokus på, større patientsikkerhed, overholdelse af kræftpakkerne, kommunikation og konsultation på tværs af regioner og landegrænser og undervisning.

På nuværende tidspunkt er der allerede indført digital talegenkendelse hvor diktater omsættes automatisk til tekst i patientjournalen. Indførelse af præparat scannere kan gengive væv og celler digitalt med tilstrækkelig opløsning der kan afløse konventionel mikroskopi. Dette medfører muligheden for konsultationer med specialiserede patologer på tværs af afdelinger og landegrænser og ydermere kan det betyde en automatisering og standardisering af vurderingen af behandlingsmarkører indenfor kræftområdet.
> Læs mere om Digital patologi

Molekylær Patologi

I forbindelsen med udviklingen af nye lægemidler indenfor targeteret kræftbehandling har man indført flere molekylær biologiske analyser til diagnosticering indenfor patologien. Ved targeteret behandling bliver patienter med den samme sygdom behandlet forskelligt alt efter om deres genom (DNA) har specifikke genetiske ændringer (mutationer). Dette medfører at man kan skræddersy en behandling til den enkelte patient.
> Læs mere om Molekylær Patologi og metoder anvendtRedaktør