Visioner og mål

​Rigshospitalets Patologiafdeling er patologiafdeling for alle patienter i Danmark. Afdelingen yder diagnostik efter internationale standarder og har ekspertise indenfor alle subspecialer også højtspecialiserede områder som transplantationspatologi, pædiatrisk- og fosterpatologi samt neuropatologi. ​

Patientdiagnostisk og videnskab

I kraft af fagets videnskabelige natur omfatter patologens ekspertise både viden, som er nødvendig for patientdiagnostik og viden, som er rettet mod besvarelsen af forskningsrelaterede problemstillinger. Det afspejles i laboratoriets mange specialiserede funktioner. 

Det er derfor et stadigt fokusområde for afdelingen at skabe plads til videnskabelig aktivitet og samtidigt køre den diagnostiske proces så ressourceeffektivt som muligt og med patientbehovet som det centrale omdrejningspunkt.

Tværgående speciale

Patologisk anatomi er et tværgående diagnostisk speciale, der omfatter akut og ikke-akut diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og celler i forbindelse med screening, udredning, behandling og obduktioner, som varetages i tæt samarbejde mellem afdelingens forskellige faggrupper:

 • Patologer
 • Molekylærbiologer
 • Bioanalytikere
 • Sekretærer
 • Portører
 • Laboratoriemedhjælpere.

Patologiafdelingen på Rigshospitalet har således det professionelle og overordnede ansvar for hospitalets celle- og vævsbaserede diagnostik herunder udredning af onkologiske patienter, men også af patienter med immunologiske, inflammatoriske og degenerative sygdomme. 

Det er derfor vigtigt at understrege, at en patologisk diagnose anno 2016 ikke er at betragte som en enkelt analyse, men derimod som en fortolkning af en række delanalyser, hvori der indgår en integreret vurdering af makroskopiske, histologiske, immunofænotypiske og genotypiske forandringer. 

Udvikling

Udviklingen går stærkt med kontinuerlig implementering af nye undersøgelsesmetoder rettet mod nye behandlingsmål.

Med henblik på at kunne imødekomme fremtidig udvikling og krav til bl.a. kvalitet og effektivitet har afdelingen arbejdet med afdelingens fem strategiske indsatsområder:

 • ​Patientbehovet defineret som rettidigt Diagnostik af høj kvalitet
 • Uddannelse med henblik på langsigtet fagligt fokus for alle faggrupper
 • Synlig og integreret Forskning der fremmer patientdiagnostik og dermed behandling
 • (Tvær)fagligt Samarbejde i afdelingen, og med andre afdelinger og institutter med henblik på faglig synergi til gavn for patienten
 • Strategisk Ledelse der udvikler og profilerer afdelingen og faget udadtil samt skaber de nødvendige rammer for drift, uddannelse, forskning og innovation

I de kommende år vil Patologiafdelingen intensivere sit fokus på balancen mellem effektivitet i diagnostikken på den ene side og tid og ressourcer til udvikling og forskning på den anden side. 

Med patienternes behov centralt må vi være parate til at acceptere stadige forandringer og vedvarende rette vores arbejdsindsats og faglighed mod den organisation, vi er en del af.

Fordi bedre diagnostik betyder bedre patientbehandling.

​Klinikchef Dr. Med. Vera Timmermans
Ledende Bioanalytiker Christine Gundelach Rannes

Redaktør