Bioanalytikere

​Patologien er en vigtig aktør i bioanalytikeruddannelsen. Undervisning af bioanalytikerstuderende varetages og koordineres af afdelingens egne undervisere.
Bioanalytikerunderviserne er uddannelsesansvarlige for organisering og tilrettelæggelse af de studerendes ophold i Afdeling for Patologi således, at målene i studieordningen kan opfyldes.

Afdeling for Patologi modtager bioanalytikerstuderende på alle kliniske moduler og er normeret til at varetage klinisk undervisning af ca. 70 bioanalytikerstuderende og praktikanter årligt. Derudover undervises studerende fra andre mellemlange, videregående sundhedsuddannelser.

Der samarbejdes med de øvrige laboratoriemedicinske afdelinger samt Københavns Professionshøjskole i forbindelse med at kunne opfylde disse mål.

Vi giver de studerende et miljø, som er accepterende, anerkendende og udfordrende, samtidig med at der stilles krav til deltagelse i afdelingens interne kultur og regler samt fremme de studerendes lyst til at indgå i samarbejde.

Vi fremmer transfer mellem teori og praksis, med vægt på fagets kerneværdier og refleksion.

Undervisningsmetoderne er teoretisk gruppeundervisning, praktisk vejledning, praktiske øvelser, problembaserede øvelser, akademiske opgaver samt praktisk og teoretisk opgaveløsning.

Undervisningen faciliteres i Afdeling for Patologis nyligt indrettede øvelseslaboratorie og undervisningslokale.

Afdelingens uddannelsesansvarlige for bioanalytikere er:

Camilla Christine Qvist
Bioanalytikerunderviser
BLS, Master in professionalism and education development (MpEd).
E-mail: camilla.qvist@regionh.dk

Filis Necip,
Bioanalytikerunderviser
BLS, Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser.
E-mail: filis.necip@regionh.dk
Redaktør