Team for Thoraxpatologi(THORAX)

THORAX-teamet varetager diagnostik indenfor organområderne lunge, pleura, hjerte, kar og thymus. Derudover har en af teamet speciallæger har hovedansvaret for udførslen af hospitalsobduktioner foretaget på Rigshospitalet.

Udover den primære diagnostik fortager teamet også revisioner og konsultationer indenfor for ovenstående diagnostiske organområder ved ønske fra en kliniske afdeling eller en af de øvrige af landets patologiafdelinger. Dertil kommer uddannelse af uddannelselæger både i det daglige og som kursussted for det lands dækkende TS-kursus i nedre respirationveje, pleura og thymus. 

Teamet bestræber sig på at etablere forskningssamarbejder i alle teamets fagområder. Fokus er dels på neoplasier i de thorakale organer, herunder lunge, lungehinden og thymus, dels på inflammatoriske tilstande i lunge og transplanterede organer.   

Teamet har erfaring i opbygning af ansøgninger til Vidensakbsetisk Komité ift at gøre afdelingens omfattende vævsarkiv tilgængeligt for forskningsprojekter.  

Fremhævelser af forskningsfund

THORAX-teamet indgår i et større samarbejde med BRIC og DTU om karakterisering af ændringer i bindevævet ved forskellige lungelidelser. Projektet har afstedkommet resultater af afgørende betydning for forståelsen af de patologiske ændringer i denne sygdomsgruppe. I øvrigt indgår teamet i flere projekter med kardiologisk afdeling og KU omkring hjertesygdomme, blandt andet om arvelige hjertesygdomme, hvor nye resultater har afdækket en ny mekanisk skadesmekanisme som muligt kan føre til nye diagnose- og behandlingsformer. 

Visioner for fremtidens forskning 

Teamet erkender at high impact forskning kræver samarbejde med specialiserede laboratorier. Visionen er at være udgangspunktet for forskningssamarbejder, som tager udgangspunkt i hypotesegenerende opgørelser i det histologiske rutinearbejde. Til formålet vil vi gerne tiltrække studerende, som kan udføre opgørelser og med afsæt heri indgå i samarbejder med grundvidenskabelige forskningsgrupper.  

Teamet har erfaring i opbygning af ansøgninger til Vidensakbsetisk Komité ift at gøre afdelingens omfattende vævsarkiv tilgængeligt for forskningsprojekter.  ​


Kontaktoplysninger på Forskningsansvarlige i teamet:
Thomas Hartvig Lindkær Jensen, Overlæge 


Redaktør