Team for Neuro- og øjenpatologi (NEURO og ØJEN)

NEURO- og ØJEN -teamets opgaver omfatter diagnostik af hjerne, rygmarv, øjne, øjenomgivelser, nerver og muskler. Teamet leder og deltager i klinisk og eksperimentel forskning indenfor flere områder: hjernetumorer hos børn, hjernetumorer hos voksne – herunder eksperimentel forskning i glioblastomer ( se her https://www.bric.ku.dk/research-groups/Research/kristensen-group/​ ), øjensygdomme, prionsygdomme (se her (link til prionsiden). Desuden udføres forskning indenfor hjernens udvikling og dysplasier i samarbejde med team for diagnostik af børnekirurgi, solid børnekræft, foster- og fødselsrelaterede komplikationer (PÆDI).

Teamet en del af flere kliniske multicenter undersøgelser om diagnostik og behandling af hjernetumorer hos børn og voksne, og er center for molekylære analyser og revision af histologi i en europæisk multicenter undersøgelse af lavgradsgliomer hos børn. Teamet deltager i afprøvning og evaluering af nye procedurer til forbedret hjernekirurgi.

Indenfor øjenområdet forskes der i øjenlymfomer, melanomer og planocellulære carcinomer på øjets overflade og i øjenomgivelserne. Herudover er der forskning i intraokulære melanomer samt retinoblastom. 

Fremhævelser af forskningsfund

Teamet har fokus på mikromiljøet i gliomer og har fundet at forekomsten af bestemte celler i glioblastomernes mikromiljø hænger sammen med patienternes prognose og med tumorernes molekylære profil. Teamet har også udviklet prækliniske modeller, hvor kræftceller fra patienter undersøges for terapifølsomhed og hvor det ses at mikromiljøet spiller en rolle. Samtidig har teamet i nationale og skandinaviske studier vist at nye metoder som sekventering og methyleringsprofilering giver en betydelig bedre og mere sikker diagnostik.

Teamet har identificeret nye biologiske markører for anaplastiske meningeomer. Teamet har deltaget i forskning vedrørende den kliniske anvendelse af molekylære forandringer med epilepsi. 

Teamet har fundet forskelle i prognose alt efter om conjunctivale melanomer er lysinducerede eller genetisk inducerede samt hvorvidt conjunctivale carcinomer er HPV inducerede. Tilsvarende har teamet kortlagt prognosen og optimeret behandling indenfor lymfomer i øjenregionen.

Visioner for fremtidens forskning 

Teamet ønsker fortsat at lede og være en del af international, multidisciplinær frontlinje klinisk forskning i behandling af hjernetumorer hos børn og voksne. De vil fortsat arbejde med identifikation af nye biomarkører ved hjernetumorer og prionsygdomme. Deres forskningsfelt i de kommende år vil omfatte undersøgelser af mikroglias rolle ved epilepsi, hjernetumorer og prionsygdomme. 

Deres forskning i hjernetumorer hos voksne vil især have fokus på at forstå samspillet imellem kræftceller og mikromiljø, så de kan komme frem til bedre og mere præcise behandlinger til patienterne. Det vil ske med anvendelse af de nyeste omics-teknologier indenfor området.

Indenfor øjenpatologien er visionen at karakterisere nye tumor karakteristika, som de kan bruge som nye ”targets” for behandling af øjentumorer.

Vi arbejder med de nyeste metoder indenfor molekylær diagnostik, mikroskopi, billedanalyse og indenfor eksperimentel forskning, både in vitro og vivo.

Vi har etableret værdifulde vævskohorter til forskning og vi har en stor klinisk biobank, der også omfatter en meget stor vævsamling indenfor øjenpatologi, som kan bruges til yderligere forskning. Vi har desuden en lang produktion af videnskabelige artikler som ballast. 

Alle speciallæger i teamet er forskningsaktive og har akademiske grader indenfor hjerneforskning eller øjenforskning. 

Kontaktoplysninger på Forskningsansvarlige i teamet:
Bjarne Winther Kristensen,
Professor
Redaktør