Team for Mammapatologi (MAM)

MAM-teamet varetager diagnostik af sygdomme i mamma, både hos kvinder og mænd. Teamet har deltaget i et stort retrospektivt multicenterstudie med revision og karakteristik af brystkræft fra perioden 1995-2012. Derudover arbejder teamet med molekylær karakteristik af bifasiske mammatumorer, mhp bedre at kunne skelne fibroadenomer, benigne, borderline og maligne phylloidestumorer. Derudover arbejder teamet fokuseret mod udvikling af brugen af digital patologi og artificiel intelligens. 

Fremhævelser af forskningsfund

I teamet er der en mangeårig forskningsaktivitet hvilket har givet vigtige resultater og fund såsom effektivisering af rutineanalyser af østrogenreceptor og HER ved tissue micro array (TMA).

Visioner for fremtidens forskning 

At kunne udbygge den molekylære karakteristik af tumorer i mamma, og udnytte digitalisering og artificiel intelligens. Afdelingen har et meget stort materiale af mammatumorer, både paraffindinstøbt og nedfrosset væv. 

Kontaktoplysninger på Forskningsansvarlige i teamet: 
Maj-Lis Møller Talman,
Overlæge. 


Redaktør