Team for Gynækopatologi (GYN)

I GYN-Teamet varetages diagnostik indenfor organområderne ydre og indre kvindelige kønsorganer herunder vulva, vagina, livmoderhals, livmoder, æggeledere og æggestokke. Teamet bestræber sig på at etablere forskningssamarbejder i alle teamets fagområder. Aktuelle projekter er bl.a. indenfor vulva med fokus på recidivrater efter sentinel node (SN) diagnostik og patologiske risikofaktorer for recidiv ved vulvacancer, livmoderkræft med fokus på molekylærpatologisk klassifikation som prognostisk redskab, og kræft i æggestokke/æggeledere med henblik på prædiktive markører og udvikling af nye behandlingsmetoder. Endvidere involvering i projekt vedr. blødningsstandsende midler til brug under operationer på indre organer og i bughulen. 

Teamet kan være behjælpeligt med at gøre afdelingens omfattende vævsarkiv tilgængeligt for forskningsprojekter, at skabe kontakt til laboratoriet med henblik på supplerende farvninger og analyser samt aflæsning og tolkning heraf, og bidrager gerne til diverse ansøgninger og senere manuskripter til fremlæggelse af resultater. 

Fremhævelser af forskningsfund

For vulvacancer er SN proceduren sikker, idet isoleret lyskerecidiv fandtes sjældent hos SN negative patienter. Ved præparatrevision af tidlige vulvacancere ændredes stadium hos ca. 10%, hvilket tyder på at udmåling af invasionsdybde og vurdering af invasion/ikke-invasion bør foregå som koncensusbeslutning mellem minimum 2 gynækopatologer. Indenfor livmoderkræft fandtes for en kohorte af high-grade endometriecancere efter revision af diagnosen signifikant bedre prognose for patienter med typen endometrioid grad 3 end for de øvrige typer. Dette understøttes af, at der i nyere internationale studier er hyppigere forekomst af såkaldt POLE-mutation i netop denne type livmoderkræft. 

Visioner for fremtidens forskning 

Teams visioner bygger på yderligere undersøgelse af vulvacancer med henblik på at sikre, at der tilbydes fjernelse af SN hos alle de patienter, der kan have gavn af det. Vedrørende æggestok/æggelederkræft ønsker teamet at fokusere på at kortlægge de enkelte tumorers genetiske profil ved hjælp af teknologier som fx GeoMx/NGS med henblik på at identificere markører, som kan benyttes til at målrette behandlingen for den enkelte patient. Ved at undersøge de molekylærpatologiske karakteristika for livmoderkræft nærmere kunne patienter tilbydes optimal behandling under hensyntagen til prognose og prædiktive markører. 

Kontaktoplysninger på forskningsansvarlige i teamet:
Marie Bønnelycke,
Afdelingslæge, ph.d.


Redaktør