Team for Gastroinstestinal patologi (GAS)

GAS-team beskæftiger sig med diagnostik af benigne og maligne lidelser i hele mavetarmkanalen således omfattende esophagus, ventrikel, duodenum, pancreas, lever, galdeveje, tyndtarm, tyktarm og analkanal.

Der er i GAS-teamet deltagelse i og ledelse af talrige forskningsprojekter med fokus på følgende områder:
 • Esophagus- og ventrikelcancer:
  • Motionstræning hos patienter i behandling for GEJ- og ventrikeltumorer
  • Cirkulerende tumor-DNA i GEJ- og ventrikelcancer
  • HER-2 i  planocellulære karcinomer i esophagus
 • Galdevejs- og levercancer: 
  • Histologi ved kombineret immun- og strålebehandling af cholangiokarcinom
  • Karakteristik af det innate og erhvervede immunsystem ved HCC
 • Pancreascancer:
  • Histologi ved kombineret immun- og strålebehandling af pancreascancer
  • Sjældne pancreastumorer
 • Colorektalcancer:
  • Arvelig coloncancer
  • Forudsigelse af lymfeknude metastase ved pT1 colorectal cancer 
  • Resultat af intervention for levermetastase fra colorectal cancer 
 • Neuroendokrine tumorer:
  • Mutationsmønster vs. tumors udgangspunkt
  • UMB1 vs. tumors differenteringsgrad og prognose
  • Neuroendokrin uddifferentiering i high grade serøst adenokarcinom 
 • Medicinsk leverdiagnostik 
  • AIH-scoring på børn
  • NASH
  • Alkoholisk hepatitis
  • Fibrosevurdering hos børn
 • Levertransplantation
  • Steatosebestemmelse på frys
  • Udvidet histologi på biopsier fra levertransplantater

Fremhævelser af forskningsfund

- Klinisk meningsfuld antitumor aktivitet og positiv sikkerhedsprofil demonstreret i et stort studie af metastatisk pancreascancer efter behandling med stråling og immunterapi i samarbejde mellem blandt andet patologiafdelingen og onkologisk afdeling Herlev Hospital. Artikel under antagelse i JCO.

Visioner for fremtidens forskning i teamet?

Fremadrettet er der et ønske om at udvide forskningsaktiviteten især på følgende områder:
- At gå aktivt ind i forskning i levertransplantationer i et tværfagligt samarbejde med fokus på udgangspunkt i histologien herfra og i understøttende deltagelse i kliniske samarbejder.

I GAS-teamet har vi et meget stort forskningspotentiale med forskningsinteresserede speciallæger og et helt unikt materiale med cancer- og transplantationsprøver. Vi har bred erfaring med histologiske, immunhistokemiske og molekylærbiologiske modaliteter fra daglig diagnostik og fra forskning.

Kontaktoplysninger på forskningsansvarlige i teamet:
Rajendra Singh Garbyal (Garby), Overlæge, og Klinisk lektor
Tel.:35455453


Redaktør