Team for Føtal- og pædiatrisk patologi (PÆDI)

I PÆDI-team varetages diagnostik af vævsprøver fra børn med diverse lidelser i bl.a. mave-tarm-systemet, nyrer, binyrer, genitalier og lever. Tillige undersøges vævsprøver fra børn med svulster (godartede og ondartede i specielt bløddele og mange organer. Teamet medvirker i flere internationale behandlings- og forskningsrelaterede samarbejder om bestemte sjældne typer af børnekræft, bl.a. nyre – og muskelkræft.  En stor del af teamets arbejde er tillige undersøgelser af fostre og spædbørn med misdannelser eller som er gået til i livmoderen eller i forbindelse med fødslen. Herudover foretages undersøgelser af placentaer fra graviditeter og fødsler med komplikationer.

Teamet medvirker i en række forskningssamarbejder både lokalt på Rigshospitalet, nationalt og internationalt om bl.a. hjernens, hjertets og gonadernes udvikling, samt om placentas indflydelse på udviklingen hos fostre med hjertemisdannelser.

Der er klinisk lektor i teamet og derved mulighed for bachelorprojekter/kandidatprojekter. 

Fremhævelser af forskningsfund

PÆDI-team samarbejder med flere kliniske afdelinger i forbindelse med kortlægning af arvemassen hos børn med kræft, som løbende publiceres i peer reviewed tidsskrifter.  
I teamet er der en mangeårig forskningsaktivitet omkring den humane fosterhjernes normaludvikling og afvigelser herfra.

Teamet har udarbejdet størrelsesstandarder for obducerede fostre. Disse standarder er nationalt og internationalt anerkendte og i brug verden over. Teamet har herudover medvirket til flere publikationer om nøjagtigheden/overensstemmelsen mellem kliniske ultralydsfund og efterfølgende obduktionsfund. 

Visioner for fremtidens forskning 

Teamet vil gerne medvirke til et stærkt forskningssamarbejde indenfor børnekræft. Vi behandler dagligt unikt materiale, der giver bund til gode fremtidige projekter.

Herudover vil vi gerne være med til at afdække placentas og diverse genetiske funds betydning ved fostermisdannelser.  

Indenfor børnepatologien har vi bred variation af præparater, både sjældne tumorer, men også kirurgiske præparater af bl.a. sjældne udviklingsanomalier.

Indenfor fosterpatologi har vi et unikt veldokumenteret og velbeskrevet materiale, som vil være ideelt til korrelationsstudier med f.eks. genetiske fund.

Kontaktoplysninger på fagansvarlig i teamet:
Tina Elisabeth Olsen
Overlæge, Fagansvarlig (pædiatrisk og perinatal patologi)


Redaktør