​​

Diagnostik

Dansk Referencecenter for Prionsygdomme har et specialiseret biosafety level III og GMO klasse I Prion laboratoriet. Vi udfører en vifte af diagnostiske undersøgelser, baseret på både de nyeste molekylærbiologiske metoder og neuropatologisk undersøgelse med morfologi og immunhistokemi. Vores diagnostik inkluderer patienter med tidlige symptomer, såvel som post-mortem hjerne obduktion og vævsundersøgelser for at opnå en definitiv diagnose. 

Se internationale diagnostiske kriterier for prionsygdomme​

Genveje til indhold:

​Oversigt over diagnostiske analyser og rekvisitions formularer 

Nedenstående tabel er en oversigt over hvilke prøver, der er nødvendige for specifikke priondiagnoser, hvilken diagnostisk metode, der anvendes, svarets detaljeringsgrad og forventet svartid.

​​Diagnose
​Prøvetype
​Metode
​Svar
​Svarti​d
​​Rekv. formular
​Sporadisk CJD 
Cerebrospinalvæske​ 
​RT-QuIC
​Positiv / negativ
​1 uge
RT-Q​uIC (pdf, åbner i ny fane)
​Genetisk CJD, GSS, familiær FI
Blod
​PRNP sekventering
​Patogene og non-patogene PRNP varianter†
​2 uger
SangerSeq (pdf, åbner i ny fane)
Alle varianter af CJD, VPSPr, sporadisk FI* og GSS
Hjernebiopsi, Hjerneobduktion* ​
​Neuropatologi Western blot 
 PRNP sekventering
​Molekylær subtype§ inclusiv PrPSc type, distributionsmønster, og PRNP varianter†
2 uger
7 uger*

Obduktionsbegæring
(pdf, åbner i ny fane)
og dødsattest 
CJD - Creutzfeldt-Jakob sygdom; VPSPr - variabel protease sensitive prionopati; FI - fatal insomnia; GSS - Gerstmann–Sträussler–Scheinker sygdom; RT-QuIC – real time quaking induced conversion; PRNP –genet, der koder for cellulær prion protein (PrPC); PrPSc – misfoldet PrPC, som er et infektiøst, sygdomsfremkaldende protein. 

* Diagnostik af sporadisk Fatal Insomnia kræver hjerneobduktion, på grund af karakteristiske neuropatologiske forandringer i specifikke hjerneregioner. Processering og analyse af hjernen tager op til 7 uger.

PRNP sekventering giver information om single nucleotide polymorphier, octapeptid repeat insertioner og deletioner. Aktuelt er der ≈60 PRNP mutationer forbundet med prionsygdommes patogenese. 

§ Sporadisk CJD har 14 molekylære subtyper, som er bestemt ved polymorfi af codon 129 i PRNP, typen af det tilstedeværende PrPSc, samt mønstret af PrPSc ophobning og distribution i hjernen. 

Real-time quaking-induced conversion (RT-QuIC)

Undersøgelse af cerebrospinalvæske for tilstedeværelse af misfoldet prion protein. 

Indikation: udredning af hurtigt progredierende demenssygdom eller anden mistanke om sporadisk prionsygdom.

Materiale: Cerebrospinalvæske.

Praktiske forhold: 1-2 rør med 1 ml blod-fri cerebrospinalvæske i et transparent polypropylene rør fremsendes ved -80ᵒC (på tøris) sammen med et udfyldt rekvisitions formular (se oversigttabel ovenpå).

Svar: Positiv / negativ. Et positivt svar indikerer en tilstedeværende sporadisk prionsygdom med en specificitet på 100% og sensitivitet på 92%. 
OBS: RT-QuIC kan lejlighedsvis også påvise genetiske og iatrogene prionsygdomsvarianter, men følsomheden for påvisning af disse varianter er betydeligt lavere.

Svartid: 1 uge.

Sekventering af priongenet (PRNP)


Undersøgelse for ≈60 mutationer i priongenet PRNP

Indikation: udredning ved mistanke om genetisk prionsygdom, eller familie til personer med mulig genetisk prionsygdom.

Materiale: Blodprøve. 
OBS: Sekventering kan også udføres på andet tilgængeligt væv, f.eks. hjernevæv.

Praktiske forhold: 1 EDTA rør med blod fremsendes ved 4ᵒC sammen med et udfyldt rekvisitions formular (se oversigttabel ovenpå).

Svar: Sekventering af PRNP giver information om single nucleotide polymorphier samt octapeptid repeat insertioner og deletioner. 
OBS: Genetisk patient-/familierådgivning ydes ikke ved DRCPS, derfor skal testen rekvireres via den afdeling/klinik, der yder rådgivningen.

Svartid: 2 uger.

Biopsi af hjernevæv til undersøgelse for prionsygdom


Indikation: I sjældne tilfælde er en biopsi indiceret, når andre ikke-invasive test ikke har ført til en diagnose. Biopsi kan være indiceret ved differential diagnostiske overvejelse overfor f.eks. vaskulitis eller andre inflammatoriske tilstande. 

Materiale: biopsi af hjernevæv. 

Praktiske forhold: Hjernebiopsi tages på neurokirurgisk afdeling og Afdeling for patologi og DRCPS adviseres inden fremsendelse om, at der er tale om en prøve med mistanke om prionsygdom. Vævet fremsendes tydeligt mærket OBS CJD, og i dobbeltpakket emballage (se Pakkeemballering og Levering nedeunder for flere detaljer). Instrumenter og udstyr brugt til udtagelse af biopsien skal håndteres i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer​

Svar:  Biopsianalyser giver information om fejlfoldet prionproteintilstedeværelse, dets distributionsmønster og tilhørende neuropatologi. Afhængig af biopsiens størrelse, bliver vævet undersøgt med immunhistokemi, western blotting og sekventering af PRNP.

Svartid: 2 uger.


Obduktion ved mistanke om prionsygdom


Indikation: Ved mistanke om prionsygdom ønskes hjerneobduktion med henblik på definitiv diagnose og subtype af prionsygdom. 

Materiale: hjerne. 

Praktiske forhold: Afdøde kan transporteres til Rigshospitalets Afdeling for Patologi, hvor hjernen udtages og fikseres, og væv nedfryses til western blotting og andre analyser. Kopi af udfyldt dødsattest og obduktionsbegæring (se oversigttabel ovenpå) skal medsendes. Ring til ovl. Eva Løbner Lund tlf. 3545 6333 eller til obduktionstekniker Palle Petersen tlf. 3545 9770 for at arrangere de praktiske forhold vedrørende obduktionen.

Svar: Definitiv prionsygdom diagnose (inklusive alle typer og molekylære subtyper). 

Svartid: ca. 7 uger.

​Prøveemballering og levering

Potential infektiøst biologisk materiale skal pakkes i henhold til “UN3373 packaging instruction p650" og skal mærkes “UN3373 biologisk substans kategori B". Se detaljeret prøveemballeringsinstrukser.


Oversigt over prøve opsamling, fiksering og transportering:

​​Prøve
​Prøve opsamling
Levering
​Cerebrospinalvæske
​1ml ikke-blodig væske i et transparent polypropylene rør
​På tøris (-80ᵒC)
​Blood
​1 EDTA rør
​4ᵒC 
​Hjernebiopsi
​Ring for at arrangere: (+45) 3545 6333 or 3545 4873
​Afdød til hjerneobduktion
​Ring for at arrangere: (+45) 3545 6333 or 3545 9770

 

Vores prøvemodtagelse er åben mandag til fredag fra 8.00 til 18.00. Vi anbefaler, at frosne prøver sendes I begyndelsen af ugen, for at undgå forsinkelse af afleveringen over weekenden. Alle prøver skal sendes med relevante udfyldte rekvisitionsformularer til: 

Ausrine Areskeviciute, PhD
Dansk Referancecenter for Prionsygdomme​
Prion Laboratoriet, Afdeling for Patologi, 
Opgang 54, Rigshospitalet
Inge Lehmanns vej 14, 4.sal 
2100 København Ø
DanmarkRedaktør