Nyt fra laboratoriet

Oversigt over udvalgte tiltag, der er udført i laboratoriet i løbet af 2018.

Nedenstående er en oversigt over udvalgte tiltag, der er udført i laboratoriet i løbet af 2018. Mange store projekter blev søsat i 2018. Store projekter er gerne længe undervejs, og derfor er de heller ikke alle sammen afsluttede endnu. De fortjener dog en bemærkning i denne årsberetning, da arbejdet med disse projekter har fyldt meget i det forgangne år.

Hvis I ønsker at vide mere om ét af projekterne, er I meget velkomne til at kontakte den ansvarlige, som ses i højre kolonne.

​Projekter

​Ansvarlig

​Organisatoriske projekter ifm. laboratoriet

​Deltagelse i Rigshospitalets helhedsplan. Det gav grundlaget for indførsel af rørpost på KMA.
​Ledende bioanalytiker Annette Dreyer og PA Sashia Weait
​Indførsel af rørpost på KMA i proces.
​Ledende bioanalytiker Annette Dreyer
​Etablering af et mikrobiologisk vagtlaboratorium til udvalgte mikrobiologiske analyser pr. 1. juni 2019.
​Klinikchef Niels Frimodt-Møller og Ledende bioanalytiker Annette Dreyer
​Fra Excel til ’Alt i plan’, implementering af et nyt vagtplanlægningssystem. 
​Afdelingsbioanalytiker Vibeke Clausen og tillidsrepræsentant for bioanalytikerne Jane Schou-Christensen
​Påbegyndt akkreditering i viruslaboratoriet.
Afdelingsbioanalytiker Jeanette Jakobsen og Ledende bioanalytiker Annette Dreyer​
​Ergonomitjek fra arbejdsmiljøenheden. 
Vi er meget glade for den ros vores afdeling fik som én af de førende afdelinger i forhold til at arbejde systematisk med arbejdsmiljø. Det har betydet, at vi efterfølgende i flere henseender er blevet bedt om at dele ud af vores viden på området.
​Ledende bioanalytiker og Arbejdsmiljøleder Annette Dreyer, Klinikchef Niels Frimodt-Møller og Bioanalytiker og Arbejdsmiljørepræsentant Alá Nassereddin
​Udvikling af ny specialuddannelse for bioanalytikere inden for mikrobiologi i Regionen og DK.
​Ledende bioanalytiker Annette Dreyer og Tillidsrepræsentant for bioanalytikerne Jane Schou-Christensen
​Bloddyrkningssystem i udbud og besluttet.
​Klinikchef Niels Frimodt-Møller, Ledende bioanalytiker Annette Dreyer og Bioanalytiker Christine Pedersen
​Flytning af forskningslaboratorie, elektroforeselab. og hygiejne lab. fra 7602 til 9301.
​Afdelingsbioanalytiker Vibeke Clausen, Bioanalytikerne Lena Nørregaard, Ulla Johansen og Katja Bloksted samt Laborant Marlene Høg
​Oprettelse af en D4 erfa-gruppe med repræsentanter fra andre klinikker i DIA.
​Ledende bioanalytiker Annette Dreyer
​Temadag januar 2018 om Antibiotika Stewardship.
​Afdelingsbioanalytikerne María Björnsdóttir, Jeanette Jakobsen, Vibeke Clausen samt Ledende bioanalytiker Annette Dreyer

​ IT-projekter ​

​Overførsel af rekvisitioner til SSI i proces.
​Bioanalytiker Camilla Thranow og Laboratorieleder Nikolai Kirkby
​Elektronisk overførelse af data fra apparatur i proces.
Laboratorieleder Nikolai Kirkby​
​SP-opgradering
​Laboratorieleder Nikolai Kirkby, Bioanalytiker Anders Hein Hansen og PA Sashia Weait
D4 udvikling​
​Afdelingsbioanalytiker Jeanette Jakobsen, Bioanalytikerne Alá Nassereddin og Camilla Thranow samt Ledende bioanalytiker Annette Dreyer

​ ​Faglige tiltag – Bakteriologi

Nye analyser
​Ny analyse til Fluorescens-mikroskopi af svampe (i proces).
​Afdelingsbioanalytiker María Björnsdóttir og Overlæge, Professor Maiken Cavling Arendrup
​CPO-screening
​Bioanalytiker Sarah Buur Bendixen, Laboratorieleder Nikolai Kirkby og Klinikchef Niels Frimodt-Møller
Ændring i metode
​H.pylori fra dyrkning til PCR (i proces).
​Afdelingsbioanalytiker María Björnsdóttir, Overlæge Leif P. Andersen
​Tuberkulose mikroskopi (i proces).
​Afdelingsbioanalytiker María Björnsdóttir og Klinikchef Niels Frimodt-Møller
​Screening for VVE i kliniske isolater.
​Afdelingsbioanalytiker María Björnsdóttir, Klinikchef Niels Frimodt-Møller
​Omlægning af analyser i Elektroforesen i proces.
​Bioanalytiker Lena Nørregaard og Overlæge, Professor Helle Krogh Johansen
Nyt apparatur ​
​Fluorescensmikroskop
​Bioanalytiker Lena Baukart og Overlæge, Professor Jørgen Kurtzhals

​ Faglige tiltag – Molekylærbiologi og serologi​

Nye analyser
​HIV-1 RNA analyse overtaget pr. 1. marts 2019.
​Klinikchef Niels Frimodt-Møller og Ledende bioanalytiker Annette Dreyer
Ændring i metode ​
​Asp. LFD hurtigtest
Bioanalytiker Charlotte Hansen og Overlæge, Professor Maiken Cavling Arendrup​
​Beta-D-glucan
​Bioanalytiker Charlotte Hansen, Afdelingsbioanalytiker Jeanette Jakobsen og Laboratorieleder Nikolai Kirkby
Nyt apparatur ​
​EasyStream
​Bioanalytiker Charlotte Hansen, Afdelingsbioanalytiker Jeanette Jakobsen og Laboratorieleder Nikolai Kirkby
​Fået ny LAF-bænk, hvilket har resulteret i en bedre arbejdsplads.
​Bioanalytiker Alà Nassereddin og Afdelingsbioanalytiker Jeanette Jakobsen

Faglige tiltag – Parasitologi​  ​

Ændring i metode  ​
​Ny metode til malaria-analyse på (LAMP - loop-mediated isothermal amplification).
​Bioanalytiker Lena Baukart, Laboratorieleder Nikolai Kirkby og Overlæge, Professor Jørgen Kurtzhals
Nyt apparatur
Parasitmikroskop​
​Bioanalytiker Lena Baukart og Overlæge Jørgen Kurtzhals
​Udstyr til LAMP - loop-mediated isothermal amplification
​Laboratorieleder Nikolai Kirkby og Overlæge, Professor Jørgen Kurtzhals

​Mikrobiologisk Vagtlaboratorium

Nyt apparatur
​Biofire Filmarray
​Laboratorieleder Nikolai Kirkby, Bioanalytiker Christine Pedersen
​Udstyr til LAMP - loop-mediated isothermal amplification
​Laboratorieleder Nikolai Kirkby, Bioanalytiker Christine Pedersen


Redaktør