Året der gik i Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed havde et begivenhedsrigt 2017 med flytning, ændring i normering, rådgivning ved Rigshospitalets nybyggerier og en succesfuld influenzavaccination af personalet.

Normering i IHE

I 2017 skete der strukturændringer blandt hygiejnesygeplejerskerne i Infektionshygiejnisk Enhed (IHE). Jonna Nilsson Christiansen blev ansat i en opnormeret stilling, således at enheden nu tæller fire hygiejnesygeplejersker. Sussie Marie Skov gik på orlov i et år, og Jeanne Badino blev ansat i dette vikariat samt ti måneders projektfinansieret ansættelse. Projektmidlerne er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og går til et innovationsprojekt omkring nudging til bedre håndhygiejne.

Tilbud om influenzavaccination til ansatte på Rigshospitalet uge 43 og 44

Igen i 2017 var der i uge 43 og 44 tilbud om gratis influenzavaccination til ansatte på RH. 
Infektionshygiejnisk Enhed stod for planlægningen af vaccination af ansatte i forhallen til kantine og auditorier. Med hjælp fra klinikere fra forskellige afsnit og centre blev 1402 ansatte vaccineret i løbet af 5 dage i uge 43. Det er 435 flere end forrige år. I søjlediagrammet herunder ses fordelingen af antal vaccinerede ansatte fordelt på centre. Og som man kan se, ligger Diagnostisk Center i top.I uge 44 blev i alt 261 ansatte vaccineret (81 i ambulatoriet i Infektionsmedicinsk klinik og 180 i Glostrup M40). Dvs. i alt 1618 ansatte blev vaccineret i uge 43 og 44. Noget tyder på, at der har været et øget fokus på influenzavaccination af ansatte og patienter. Dette har været stigende siden 2007 med undtagelse af 2008.Nogle centre/afsnit valgte at vaccinere eget personale. Søjlediagrammet herover viser antal bestilte influenzavacciner i 2017, hvilket var 3460 stk. I 2016 var der tale om 3160, dvs. 300 færre. 

I alt 1842 er vaccineret andetsteds end ved vaccinationsboder, Infektionsmedicinsk ambulatorium og i Akutmodtagelse M40, Glostrup. Det skal dog nævnes, at antallet af bestilte vacciner til patienter er indeholdt i de 1842 stk. Tallet på antal vaccinerede patienter kendes ikke.

Harmonisering af vejledninger

Arbejdet med harmoniseringen af hygiejnevejledningerne mellem Blegdamsvej-matriklen og Glostrup-matriklen er færdigt, så der nu er en fælles hygiejnehåndbog for begge matrikler. Klinisk personale fra HovedOrtoCentret og Neurocentret har hjulpet med opgaven.

Nybyggerier

Rådgivning ved nybyggerierne har været en stor del af IHE’s arbejde i løbet af 2017. Der er mange nybyggerier i gang på Rigshospitalet. På Blegdamsvej er det Den Nye Nordfløj, Sterilcentralen og planlægning af BørneRiget.  På Glostrupmatriklen drejer det sig om Hovedpinecentret og NeuroHuset. IHE afsætter omkring en kvart hygiejnesygeplejerske til mødeaktivitet og andre forberedelser til nybyggerier på Rigshospitalet/Glostrup.

Roadshows i Hjertecentret

Infektionshygiejnisk Enhed har i samarbejde med ledelse og kliniske sygeplejespecialister i Hjertecentret i efteråret 2017 afviklet hygiejne roadshow over 10 dage med besøg i 15 klinikker. Undervisningen har i samarbejdet med klinikkerne været tilpasset og taget udgangspunkt i ofte stillede spørgsmål og problematikker. De 4 emner roadshowet har omhandlet var: 
  • MRSA
  • korrekt på- og afklædning af værnemidler ved isolerede patienter
  • transport og kommunikation mellem klinikker ved isolerede patienter 
  • Det patientoplevede perspektiv ved at være isoleret. 
Det var godt organiseret i klinikkerne, og fremmødet var generelt stort.

Renovering inkl. vandskader

Der har i 2017 været vandskader, som har krævet infektionshygiejnisk involvering. I foråret blev flere afsnit berørt af vandskader, da to kølevandrør lækkede. Flere kontorer, laboratorier og scannerrum var igennem en større renoveringsproces, som medfulgte passende rokader med sigte på at varetage patienter og personalets sikkerhed, mens renoveringen pågik.
Intensivklinikkerne 4131 og 4141 har også haft vandskader, hvor renoveringen er foregået i tæt samarbejde mellem klinik, byggeteknisk afdeling og infektionshygiejnisk enhed. Der er løbende taget fugt- og skimmelsvampsmålinger af hensyn til patienter og personalets sikkerhed.

Håndhygiejnedag

Ved WHO’s internationale håndhygiejnedag d. 5. maj, satte IHE i samarbejde med direktionen og klinikkerne fokus på håndhygiejne og tilgængeligheden af hånddesinfektion ved en event, hvor der flere steder på hospitalet blev uddelt små flasker med håndsprit til uniformslommen med budskabet ”Hvert tryk tæller – sprit oftere”. Der blev i alt uddelt 8000 flasker på Blegdamsvej og 2200 flasker på Glostrup-matriklen.Redaktør