VRE-udbrud på RH i 2015

Neurointensiv afdeling 2093 havde i januar 2015 udbrud med VRE.  I perioden september 2014 – januar 2015 blev der identificeret et højere antal patienter med VRE i urinen. 4 ud af de 6 fundne patienter havde ribotype 488-S-1, hvilket ikke var set på hospitalet i de sidste 5 år

v/ ​Sussie Marie Skov

Samtlige patienter på afsnit 2093 blev efterfølgende systematisk screenet for VRE med rektalpodning x 1 ugentligt. I perioden februar til april 2015 blev der fundet yderligere 12 patienter med samme ribotype 488-S-1. Der blev suppleret med intensiveret rengøring i form af kloring samt brug af Glosair. Rengøringsniveauet blev fastholdt 2 uger efter sidste positive screeningsfund. Udbruddet blev lukket ned efter 3 måneder.

Intensivt afsnit 4131 havde i foråret 2 parallelle udbrud med VRE med ribotyperne 97-S-7, samt 488-S-1. Udbrudsvarighed i alt 1½ måned med ugentlige screeninger, samt intensiveret rengøring. Igen i november blev der ved generel overvågning identificeret et højere antal patienter med VRE end forventet, hvorfor der blev iværksat systematisk screening af alle patienter ved indlæggelse og alle patienter én gang ugentligt. I forløbet blev der fundet 6 nye VRE positive, heraf havde 3 samme ribotype, 1114-S-7. Der blev som ved tidligere udbrud suppleret med intensiveret rengøring, og kort efter blev udbruddet lukket.

Den stigende forekomst af VRE på regionens hospitaler i de sidste par år har ikke nogen oplagt forklaring. En del overføres med patienter, der flyttes mellem sygehusene. Smitte på sygehusene forekommer, hvis der ikke hele tiden fokuseres på infektionshygiejne og rengøring. Bredspektret antibiotikabehandling som f.eks. carbapenemer, selekterer for enterokokker og dermed VRE. Og nogle patienter bærer bakterierne ind fra samfundet, hvor det er velkendt, at fødevarebåren smitte er en oplagt faktor. VRE er således en af de multiresistente bakterier, som vi skal have øget opmærksomhed på i fremtiden.

Redaktør