Implementering af EUCAST på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Den 2. november 2015 lød startskuddet for brug af EUCAST metoden til resistensbestemmelse på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Foto: EUCAST-gruppen: Afdelingsbioanalytiker Maria Kristin Björnsdóttir samt bioanalytikerne Anders Hein Hansen, Anne Manley Skou, Stine Steen Mahler og Anne Frederiksen (overlæge Ulrik Stenz Justesen ses på billedet nedenfor)​​

v/ Maria Kristin Björnsdóttir, Anders Hein Hansen, Anne Manley Skou, Stine Steen Mahler, Anne Frederiksen, og Ulrik Stenz Justesen

EUCAST er en forkortelse for European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Det er en komité, der blev dannet i 1997 (af ESCMID, ECDC and European national breakpoint committees) med det formål at udvikle og standardisere in vitro antibiotika-resistensbestemmelse til brug i Europa. Denne standardisering har flere fordele, bl.a. at:

  • Der er enighed om tolkning af antibiotika breakpoints hospitalerne imellem
  • På nuværende tidspunkt bruger størstedelen af Europa EUCAST breakpoints
  • Det medfører en høj grad af kvalitetssikring
  • Der tilbydes en ensrettet uddannelse af sundhedspersonale inden for dette fagfelt.

I Växjö ligger EUCAST referencelaboratoriet. Her blev de første MIC værdier og zoneskemaer udarbejdet i perioden 2000-2008 og de første breakpoint tabeller publiceret i 2009. Tabellerne bliver løbende vedligeholdt og udvidet. Referencelaboratoriet står også for undervisning og for at udføre kvalitetskontrol af antibiotika-disk og Müeller Hinton-medier (MH) fra producenterne. Derudover afholdes der årligt en workshop på European Conference on Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) samt et brugermøde i Göteborg.

KMA har taget hele EUCAST pakken

På KMA har vi valgt at implementere hele pakken, dvs. både de kliniske breakpoints samt metoden for følsomhedsbestemmelse og aflæsning.

For at fremstille resistensplader bruger vi nu standardiseret inokulum 0,5 McFarland, som giver konfluerende vækst (dvs. tæt vækst) på resistensplader, hvor vi tidligere brugte semikonfluerende. Af resistensplader bruger vi nu MH og MH-Fastidious i stedet for Danish Blood Agar. I forbindelse med dette metodevalg udskiftede vi Rosco tabletter til Oxoid disks.

For vores brugere, klinikerne, er det nok den nye måde at rapportere antibiotikafølsomhed, der er mest synlig. Denne rapportering ændredes fra talværdierne 3-2-1-0 til S-I-R. S for sensitiv, I for intermediær og R for resistent. Oversættelsen af de tidligere anvendte talværdier er som følger: 3 = S, 2 = I, 1 og 0 = R.

I CF-funktionen bruger vi dog fortsat de gamle talværdier sideløbende for at bevare muligheden for at skelne mellem grader af resistens. Ligeledes er der ikke lavet om på metoden for følsomhedsbestemmelse for CF-patienter.

Selve implementeringsprocessen på KMA

At ændre standard for resistensbestemmelse er en temmelig omfangsrig affære, der griber ind i mange arbejdsgange og procedurer på en afdeling som vores. Derfor er det helt essentielt, at der har været en rigtig positiv indstilling blandt alle medarbejdere, og særligt i bioanalytikergruppen er det vigtigt, da ændringerne her er flest.

Arbejdsgruppen kom derfor også til at bestå af tre bioanalytikere, Anne Frederiksen, Anne Manley Skou og Stine Steen Mahler, som tilsammen er udlært i samtlige aflæsningspladser i den bakteriologiske rutinefunktion samt Maria Kristin Björnsdóttir som faglig afdelingsbioanalytiker.

Vi startede med oplæring fra EUCAST eksperter i april måned i Växjö. Opholdet var lærerigt og var med til at gøre i implementeringen i egen afdeling lettere med indkøb af apparatur, tilretning af vores IT- laboratoriesytem og udarbejdning af nye vejledninger.

Der blev planlagt information til alle vores kolleger, og alle bakteriologiske bioanalytikere blev uddannet. Uddannelsen foregik i efteråret.

Alle faggrupper i afdelingen har været involveret. Overlæge Ulrik Stenz Justesen, som startede 1. august 2015, blev ansvarlig for den lægefaglige del med ændringer af antibiotikavalg og udformning af lægevejledninger. Lægegruppen yder nu rådgivning til klinikkerne om antibiotikabehandling på baggrund af EUCAST standarden og har bidraget med gode input og kommentarer til løbende forbedringer. Undervejs har IT-bioanalytiker Anders Hein Hansen arbejdet hårdt på at få opdateret KMA's IT- laboratoriesystem med nye zonestørrelser for anvendte antibiotika.

Det har været et forløb med tekniske udfordringer og tilpasning til ændrede arbejdsgange, men efter et par måneders intenst arbejde kører det nu rigtig godt, og vi får positiv respons fra hospitalets klinikker.

Redaktør