BioFire Filmarray - en hel mikrobiologisk afdeling i en lille maskine

BioFire Filmarray - til hurtig diagnostik af luftvejsinfektioner, gastroenteritis og meningitispanel.

Bioanalytiker Alá Nassereddin præsenterer udstyret

v/ ​​Claus Bohn Christiansen

Den ser ikke ud af meget, når man ser den stå på bordet. En notebook PC og en maskine der kører analysen på en time; oprensning, amplifikation og detektion – alt sammen forgår i et lukket system ef​ter tilførsel af prøvematerialet. 
Der er nu tre pakker at vælge i mellem: luftvejsinfektioner, gastroenteritis og som den seneste – meningitispanel. Princippet er det samme; der indsprøjtes 200 mikroliter prøvemateriale samt 200 mikroliter buffer i den relevante plastik-pouch. Herefter indsættes det hele i maskinen og processen starter.

Luftvejsinfektio​​ner

BioFire anvendes i dag til udvalgte hasteprøver. Det kan være forældre til børn, der skal transplanteres; de er forkølede, og det er vigtigt at finde ud af, hvad det er for en virus, de er smittet med af hensyn til barnet og af hensyn til andre indlagte patienter. BioFire anvendes derfor som et supplement til vores Influenza/RSV analyse, der køres dagligt i sæsonen og som alternativ til vores multiplex analyse Genomica, Pneumovir, der kun kører én gang om ugen.
Vi finder mange positive blandt de patientprøver, der undersøges med BioFire med luftvejspakken, der ud over luftvejsvirus også inkluderer Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Bordetella pertussis. De hyppigste fund er rhinovirus, influenzavirus, RSV, parainfluenzavirus og adenovirus.

Gastro​enteritis

En anden anvendelse af BioFire er gastroenteritispanelet. Når transplanterede patienter indlægges med diarré og opkastninger, er det vigtigt at finde ud af, om der er tale om en virus (kræver omhyggelig isolation) eller en bakterie (f.eks. Cl. difficile der kan behandles med antibiotika). Vi har afprøvet gastroenteritispanelet i Nefrologisk Afdeling, som havde et problem med mange tilfælde af norovirus. Med BioFire blev det hurtigt afklaret, om der var tale om en infektiøs agens, eller om der var tale om noget andet. Et dyrkningssvar kommer typisk mere end 48 timer efter et BioFire-svar på samme prøve.  I prøveperioden fandt vi 4 patienter (ud af 19) med norovirus og 5 patienter (ud af 19) med bakteriel årsag (Cl. difficile toxin, E.coli).

Meningitispa​​nel

Det nyeste skud på stammen er et meningitispanel, som vi har afprøvet på udvalgte prøver i december måned. BioFire MP kan påvise de almindelige herpesvirus, enterovirus, parechovirus, hyppigt forekommende bakterier (N. meningitidis, S. pneumoniae, S. epidermidis, Listeria monocytogenes) og almindelige svampepatogener (Cryptococcer). Der anvendes 200 mikroliter spinalvæske, og analysetiden er 1 time. Vi forventer, at analysen vil blive et vigtigt redskab til at skelne mellem viral vs. bakteriel årsag til meningitis/encephalitis. Vi undersøger for øjeblikket, hvorledes denne type af analyser kan udbredes.


Redaktør