Information til gravide om kromosomanalyser af fosteret

​Kromosomanalyse ​af moderkage- og fostervandsp​​røver

Alle moderkage- og fostervandsprøver analyseres med 2 forskellige metoder: Kromosom-PCR og almindelig kromosomanalyse.​

Kromosom-PCR
Kromosom-PCR er en hurtig screening, som kan påvise de hyppigste kromosomfejl - bl.a. Downs syndrom.

Almindelig kromosomanalyse

Almindelig kromosomanalyse​​ er den traditionelle analysemetode, som også kan påvise andre kromosomfejl som kan ses i mikroskop.
Du får skriftligt svar på Kromosom-PCR i løbet af 1 uge og dernæst skriftligt svar på den almindelige kromosomanalyse efter 2–3 uger.

Af og til lykkes Kromosom-PCR ikke. Hvis du får skriftlig besked om, at Kromosom-PCR er mislykket, skal du blot vente på resultatet af den almindelige kromosomanalyse. For begge analysemetoder gælder, at hvis det fundne resultat kræver yderligere opfølgning, bliver du kontaktet telefonisk.​

Ny blodprøvetes​t for kromosomf​ejl hos fostre​

Kromosomlaboratoriet tilbyder fra 1. september 2015 en ny, risikofri blodprøvetest​​, foretaget i ege​t laboratorium. ​

​Andre kromosom​​an​alyser 

Vi udfører også kromosomanalyse af blod- og vævsprøver. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage kromosomanalyse af blodprøver fra de kommende forældre for at afgøre om en kromosomafvigelse hos fosteret er forbundet med en sygdom eller ej​​.​

 


 

Redaktør