Vejledning - Abortvæv, væv fra foetus mortuus eller dødfødte

​Prøveta​gning

Fra det aborterede foster/foetus mortuus/den dødfødte tages følgende prøver: 
Biopsi fra hud, achillessene, samt placenta, fosterhinder eller andet fostervæv, gerne stykker på størrelse med en ært.
NB! Fosteret må IKKE anbringes i formalin eller nedfryses, før de relevante prøver er taget, eftersom levende celler er en forudsætning, for at prøvematerialet kan anvendes til vævsdyrkning og kromosomanalyse.

Prøverne tages så hurtigt og sterilt som muligt (undgå jod). Efter udtagelse anbringes prøverne i hver sit glas med optøet vævsmedium (stuetemperatur) (i undtagelsestilfælde sterilt fysiologisk saltvand), påført patientidentifikation og vævets art.


ID-mærkn​ing

Vær venligst opmærksom på, at det er selve prøvetagningsbeholderen, som skal ID-mærkes, ikke transportbeholderen.


Forsende​lse

Prøveglas med vævsprøver sendes samme dag, evt. næste morgen, med almindelig post, til Kennedy Centret. Ved opbevaring indtil forsendelse bør prøveglassene med prøvemateriale stå i køleskab. NB! Må ikke nedfryses, da det er levende celler.

Udfyldt rekvisition "Kromosomundersøgelse af abortvæv/foetus mortuus" medsendes.

Vedrørende ID-mærkning, forsendelse mv., se desuden Vejledning om prøver til analyse eller opbevaring på Kennedy Centret​.


Vævsmedieg​​las

Glas med vævsmedium rekvireres telefonisk fra Kennedy Centret. Glassene har begrænset holdbarhed. De er mærket med udløbsdato for opbevaring i fryser. Afdelingerne bedes selv kontrollere, at glassene ikke bliver for gamle, og rekvirere nye glas efter behov.

Redaktør