Undersøgelse for maternel tilblanding

Maternel tilblanding / kontaminering (MCC test).

Der undersøges som udgangspunkt ikke rutinemæssigt for maternel tilblanding i forbindelse med prænatal diagnostik. Dog vil der blive undersøgt for maternel tilblanding såfremt dette specifikt er rekvireret, eller at det er oplyst at prøvematerialet har været påfaldende (blodig, atypisk biopsi etc.).

Undersøgelse for maternel tilblanding kræver som minimum DNA fra fosteret (CVS, AC) samt den gravide, men vi foretrækker også at inkluderer DNA fra den gravides partner.

Undersøgelsen foretages via direkte typning af 6 højpolymorfe DNA markører (mikrosatellitter) beliggende på forskellige kromosomer.

Pris: Fragment analyse.
Redaktør