Kromosomanalyse af prænatale prøver, Blegdamsvej

På alle moderkage- og fostervandsprøver udføres rutinemæssigt to forskellige analyser: Kromosom-PCR og traditionel kromosomanalyse.

Analysemetode

Kromosom-PCR

En hurtig analyse som undersøger for antallet af kromosomerne:13, 18, 21, X og Y. Det er disse kromosomer, som hyppigst indgår i kromosomfejl hos fostre.

Kromosomanalyse

Traditionel analysemetode, hvor der i mikroskop ses på alle kromosomer (G-båndfarvede). Kromosomanalysen udføres på dyrkede celler og kan vise fejl i antallet for alle kromosomers vedkommende. Der ses også på, om de enkelte kromosomer har normal størrelse og struktur.

SvartidVed normalt resultat får den gravide skriftligt svar på kromosom-PCR indenfor en uge og på kromosomanalysen i løbet af 2-3 uger efter prøvetagningen.
Af og til mislykkes kromosom-PCR. I givet fald får den gravide skriftlig besked og skal blot vente på resultatet af kromosomanalysen. For begge analysemetoder gælder, at hvis det fundne resultat kræver yderligere opfølgning, bliver den gravide kontaktet telefonisk af den prøvetagende afdeling.

Bemærkninger

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage kromosomanalyse af blodprøver fra de kommende forældre for at afgøre om, en kromosomafvigelse hos fosteret er forbundet med en risiko eller ej.

Rekvisition

Find alle rekvisitioner her


Redaktør