Kromosomanalyse af blodprøve

Analysemetode


Traditionel kromosomanalyse, hvor der i mikroskop ses på alle kromosomer (G-båndfarvede). Kromosomanalysen udføres på dyrkede celler og kan vise fejl i antallet for alle kromosomers vedkommende. Der ses også på, om de enkelte kromosomer har normal størrelse og struktur.

Prøvemateriale

Heparin blod

Udvidet analysemetode

Hvis der er mistanke om mosaicisme (f.eks. Turner mosaik), anføres ønske om supplerende mosaikscreening.

Svartid

1-6 uger, nyfødte og gravide prioriteres som haste​

Yderligere oplysninger

Kromosomlaboratoriet, tlf. 35 45 40 51

Rekvisition

Find alle rekvisitioner her

Redaktør