Dystoni (DYT1, 5 og 11)

Det er kun en lille fraktion af dystonier der er arvelige; de monogene primære dystonier. Pt. er der identificeret 16 forskellige loci associeret til dystoni. 13 af disse har en autosomal dominant arvegang, to er recessive og en enkelt er X-bundet. Generne for 7 af de autosomalt nedarvede former er identificeret. Penetransen af mutationer i disse gener er oftest lav.

Vi undersøger 3 gener: TOR1A (DYT1), GCH1 (DYT5) samt SGCE (DYT11).

DYT1

Early-Onset Primary/Torsion Dystoni

(DYT1) skyldes mutationer i TOR1A, hvis geneprodukt (Torsin A) sandsynligvis har betydning for dopaminstofskifte. DYT1 dystoni er 5-10 gange hyppigere blandt Ashkenazi jøder. Arvegangen er autosomal dominant med nedsat penetrans (ca. 30% af mutationsbærer udvikler dystoni).

>99% af patienter med DYT1 er heterozygot for c.907_909delGAG i TOR1A. Vi undersøger alene for denne mutation.

DYT5

Dopa-responsiv dystoni (DRD, Segawa dystoni, DYT5) er hyppigst forårsaget af mutation i GCH1 genet, som koder GTP-cyklohydrolase 1, der er nødvendigt for dannelsen af dopamin.

Arvegangen er autosomal dominant med nedsat penetrans; 3 gange så mange genetisk verificerede piger/kvinder udvikler sygdommen i forhold til drenge/mænd.

Der er identificeret mange forskellige mutationer i GCH1. Samtlige kodende exons og exon-flankerende sekvenser undersøges ved PCR og direkte sekventering. Desuden undersøges for mindre deletioner og duplikationer via MLPA.

DYT11

Myoklon dystoni (DYT11) er forårsaget af mutationer i genet SGCE, der koder for epsilon-sarcoglycan. Arvegangen er autosomal dominant med nedsat penetrans (specielt hvis nedarvet fra moderen).

Der er identificeret mange forskellige mutationer. Samtlige kodende exons og exon-flankerende sekvenser undersøges ved PCR og direkte sekventering. Desuden undersøges for mindre deletioner og duplikationer via MLPA.

Pris:

Afhænger af hvor mange gener der skal undersøges for
Alle 3; stor sekventering, To gener; sekventering, DYT1; kendt mutation​,

Redaktør