Vejledning om prøvemateriale og forsendelse

​Prøvemateriale og forsendelse for


​Blod​

MaterialeEDTA-blod
MængdeSe under de enkelte analyser. Til enzymanalyser dog oftest 8 ml (nyfødte 3 ml).
ForsendelseStuetemperatur, alm. post. Skal modtages på laboratoriet senest dagen efter prøvetagningen. Må derfor ikke afsendes op til en w​eekend eller helligdage.
Særlige forholdAf hensyn til den videre behandling af prøverne gælder følgende:
Prøver til lysosomale enzymerAfsendes mandag til onsdag
Prøver til øvrige analyserAfsendes mandag til torsdag
Prøver taget en fredagAfleveres med bud, så de er laboratoriet i hænde senest fredag kl. 12:00

Hudbiopsi/Fibroblaster

MaterialeHudbiops i eller dyrkede fibroblaster 
Vedr. hudbiopsi:
Huden må ikke jodes inden biopsien tages. Der afsprittes to gange med ethanol, som man lader fordampe.
Hudbiopsien opbevares i dyrkningsmedium inden og under forsendelsen. Dyrkningsmedium kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet. Hvis hudbiopsien skal tages akut, og der ikke er mulighed for dyrkningsmedium, kan den opbevares i steril isoton saltvandsopløsning.
Det er meget vigtigt, at hudbiopsien opbevares ved stuetemperatur. Hvis den nedkøles/fryses er det ikke muligt at opdyrke celler fra den.
MængdeHudbiopsi, 2-3 mm3 til opdyrkning af fibroblaster 
Dyrkede fibroblaster i 2 små falconflasker, dyrkes videre her på laboratoriet.
ForsendelseHudbiopsi i dyrkningsmedium, evt. i steril isoton saltvandsopløsning, ved stuetemperatur. Skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter den er taget. 
Dyrkede fibroblaster i dyrkningsmedium ved stuetemperatur. Vær opmærksom på frostvejr, hvis de sendes med alm. post.
Modtagelse på laboratoriet kan ske mandag til torsdag, senest kl. 14:00, fredag senest kl. 12:00.

Muskelbiopsi

MaterialeMuskelbiopsi (åben biopsi eller nålebiopsi) fra f.eks. vastus lateralis. Muskelvævet anbringes i et prøverør med skruelåg (f.eks. Nunc CryoTube) og nedfryses straks i flydende kvælstof eller tøris.
MængdeMinimum 30 mg rent muskelvæv (svarende til ca. 3 x 3 x 3 mm)
ForsendelsePå tøris. Bør ikke sendes op til en weekend eller helligdage. Prøven kan opbevares ved –80°C indtil afsendelse​

​Plasma

Materiale​EDTA-plasma. Der kan evt. sendes EDTA-fuldblod - se under "særlige forhold".
MængdeSe under de enkelte analyser.
ForsendelseFrosset i kølekasse. Det skal stadig være frosset, når det modtages på laboratoriet. Må derfor ikke afsendes op til en weekend eller helligdage.
Særlige forholdHvis der også skal laves analyser, som kræver fuldblod, og der er tale om et lille barn, kan der evt. udelukkende sendes EDTA-blod, hvorefter separationen vil ske her. I så tilfælde, se instruks under "Blodprøver". 1 ml plasma kræver 3 ml EDTA-blod.​

Prænatal diagnostik

MaterialeChorionvæv
dyrkede chori​onceller
dyrkede amnionceller
MængdeAfhænger af, hvilken analyse der skal foretages, og hvor kromosomanalysen skal laves. Aftales derfor i hvert enkelt tilfælde.
ForsendelseEfter aftale
Modtagelse på laboratorietHurtigst muligt og kun efter aftale.
Særlige forholdPrænatal diagnostik af en metabolisk sygdom kræver, at diagnosen er enzymatisk verificeret på index-tilfældet.
Da en prænatal diagnostik kræver opdyrkning af kontrolceller er det meget vigtigt, at laboratoriet er informeret om den prænatale diagnostik så tidligt som muligt.​

Urinprøver​

MaterialeSpoturin. Til analyse for oxalsyre skal det være en døgnurin.
MængdeOftest 10 ml, men der er undtagelser. Se derfor under de enkelte analyser vedr. prøvemængden. Glasset må kun fyldes til 1 cm fra kanten.
ForsendelseFrosset i kølekasse.
Ved modtagelse på laboratoriet, skal den stadig være frosset eller nedkølet. Må derfor ikke afsendes op til en weekend eller helligdage.
Prøver taget en fredagFryses og afsendes mandag, eller afleveres med bud, så de er laboratoriet i hænde senest fredag kl. 12:00
Særlige forholdHvis der tages døgnurin, husk da at angive diuresen.
Haste-prøver udføres kun efter aftale med en af afdelingens læger eller biokemikere.​

Redaktør