Androgenreceptormangel

OMIM

313700

Gen

AR.

Arvegang

X-bunden recessiv.

Mutationer

Utallige "private" mutationer.

Analysemetode

Sekventering af alle kodende regioner.

Prænatal diagnostik

Direkte mutationsdiagnostik. Kun hvis mutationen kendes.

Svartid

Sekventering: 2-3 mdr.
Prænatal diagnostik 2-5 dage, forudsat at mutationen kendes.

Pris

Sekventering

Redaktør