Fakta om afdelingen

​Klinisk Biokemisk Afdeling er en af landets største laboratorieafdelinger. Vi måler koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske), og undersøger strukturdefekter i stofferne.​

Personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling kigger i et mikroskop

> Fakta om afdelingen - Blegdamsvej
​> Fakta om afdelingen - Glostrup​

Klinisk Biokemisk Afdeling – Blegdamsvej

Klinisk Biokemisk Afdeling måler koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker og undersøger strukturdefekter i stofferne.

Rigshospitalets Labportal viser afdelingens repertoire af analyser, og priserne fremgår af  prislisten.

Vi leverer over 6 mio. analysesvar pr. år, og moderne teknologi sikrer pålidelige analyseresultater på patientprøver med hurtig svarafgivelse. Hovedparten af afdelingens personale er bioanalytikere, der også tager blodprøver på hospitalets patienter. Blodprøvetagning på ambulante patienter foregår i afdelingens Ambulatorium for blodprøvetagning.

Forskning

Afdelingens forskning er koncentreret om tre områder:

  • Ekspression og regulation af peptidhormoner og vækstfaktorer i normale og syge celler, herunder kræft- og endokrine celler.

Seniorforskere indenfor peptidforskning er: Professor, overlæge, dr.med. Jens Peter Gøtze, professor, overlæge, dr.med. et scient. Jens F. Rehfeld, ledende biokemiker, dr.scient. Anders H. Johnsen, afdelingslæge, ph.d. Peter Plomgaard, og klinikchef, dr.med., MPA, Linda Hilsted. Endvidere post docs, ph.d-, master- og bachelorstuderende.

  • Kardiovaskulær biologi, herunder den molekylære biologi af lipidmetabolisme og aterosklerose.

Seniorforskere indenfor kardiovaskulær biologi er: Professor, overlæge, dr.med. Lars Bo Nielsen, 1. reservelæge, seniorforsker, dr.med. Christina Christoffersen, og afdelingslæge ph.d. Emil Daniel Bartels. Endvidere post docs, ph.d-, master- og bachelorstuderende.

  • ​Genetisk baggrund for sygdom i den generelle befolkning med fokus på multifaktorielle sygdomme som kardiovaskulær og cerebrovaskulær sygdom, lever- og galdevejssygdomme, demens og diabetes. Endvidere brug af genetik til at prædiktere effekten samt bivirkninger af medikamenter, og brug af genetik til etablering af kausalitet for plasma biomarkører. 

Seniorforskere indenfor genetisk epidemiologi er: Professor, overlæge, dr.med. Anne Tybjærg-Hansen, overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Ruth Frikke-Schmidt, og overlæge, dr.med. Marianne Benn. Endvidere post docs, ph.d-, master- og bachelorstuderende.​

Du kan læse mere om afdelingens aktiviteter og arbejdsområde i afdelingens årsberetning

​Klinisk Biokemisk Afdeling – Glostrup

​Afdelingen stræber efter konstant at tilbyde de mest moderne og for hospitalets kliniske afdelinger mest relevante analyser til gavn for diagnostik og behandling af patienterne.​

Labora​toriet

Laboratoriet har døgnvagt, hvor bioanalytikere udfører analyser 24 timer i døgnet 7 dage om ugen på indlagte og ambulante patienter. ​

Ambulatorium

​Ambulatoriet udfører blodprøvetagning og EKG optagelse på alle ambulante patienter (dagpatienter) samt en del af de indlagte patienter. Børn under 3 år henvises til hospitaler med børneafdeling.

Bestilling af analyser

Alle analyser bestilles elektronisk af de kliniske afdelingers personale i bestillingssystemet Labka II. Alle svar på analyser afgives både elektronisk i Labka II og skriftligt en gang om dagen.​

Analysefortegnelse (relevant for sundhedsfagligt personale)​

Analysespecifikke data fremgår af analysefortegnelsen

Personale

Klinisk Biokemisk Afdelings personale består af bioanalytikere, laboranter, social- og sundhedsassistenter, studerende, sekretærer, teknikere, biokemikere og læger, som arbejder tværfagligt med at løse opgaverne inden for analyser, service, undervisning og forskning.

Ris og ros

Klinisk Biokemisk Afdeling ønsker at levere ydelser af høj kvalitet til gavn for patienter og rekvirenter

Du er velkommen til at kommentere en hændelse, du har oplevet som patient, pårørende eller sundhedspersonale i kontakten med Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup.

Vi bruger henvendelserne til at optimere vores ydelser, og vil derfor bede dig kontakte os via mailadressen glokba-professionelle@regionh.dk eller via brev, der sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup, VB 2. sal, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Din henvendelse skal indeholde en kort beskrivelse af din oplevelse samt oplysninger om implicerede, dato og tidspunkt på dagen.

 Husk at oplyse navn, adresse og evt. mobilnummer eller mailadresse, således at vi kan svare dig skriftligt.

På forhånd tak for input til Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Glostrup
Afsnitsledelsen

Forskn​ing​

​Klinisk Biokemisk Afdeling​ har et aktivt forskningsmiljø, som er konstant under udvikling og opbygning. Vi har et stort tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet.  

Afdelingens forskning har en række fokusområder, som understøtter hospitalets profil som specialhospital. I afdelingen​ er der dels individuelle forskergrupper indenfor forskning i biokemiske og molekylære årsager til søvnforstyrrelser samt andre immunologiske sygdomme i nervesystemet og forskning i knogle- og brusksygdomme, herunder i årsager til knogleskørhed. 

Forskningssamarbejde

Desuden har Klinisk Biokemisk Afdeling et omfattende forskningssamarbejde med såvel de kliniske afdelinger på hospitalet, som med forskergrupper nationalt og internationalt.

Uddannelse

Klinisk Biokemisk Afdeling​ deltager i uddannelse af bioanalytikere, biokemikere, biologer og speciallæger.​​​​​

Redaktør