Kvalitetsstyring - Glostrup

​Kvalitetsstyring og akkreditering

Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) efter den internationale standard DS/EN ISO 15189:2013: Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence. Akkrediteringen betyder, at afdelingens kvalitetsstyresystem følger DS/EN ISO 15189:2013 standarden.

Blodprøvetagning samt størstedelen af afdelingens analyserepertoire er DANAK akkrediteret under reg.nr.1026.

Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til afdelingen.

DokumenterRedaktør