Kvalitetsstyring - Blegdamsvej

​Her kan du også se kvalitetshåndbogen.

Analysearbejdet og den tilhørende prøvetagning i Klinisk Biokemisk Afdeling følger et kvalitetsstyringssystem i henhold til den internationale standard DS/EN ISO 15189:2013. De overordnede retningslinier for kvalitetsstyringssystemet kan findes i afdelingens kvalitetshåndbog.

Med hensyn til blodprøvetagning og langt størstedelen af analyserepertoiret er afdelingen akkrediteret af DANAK (akkr. nr. 442).

Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til afdelingen.
Redaktør