Videnskabelige projektprøver - Glostrup

​Læs om henvendelse vedrørende forskningsprojekter.
Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, Glostrup tilbyder, efter forudgående aftale med de kliniske afdelinger eller eksterne samarbejdspartnere, at udføre laboratorieydelser samt rutine- og specialanalyser i forbindelse med videnskabelige projekter.

Sådanne aftaler kræver en formel henvendelse. Henvendelsen skal indeholde en projektbeskrivelse, en beskrivelse af de ønskede ydelser Afdeling for Klinisk Biokemi skal stå for f.eks. antal prøvetagninger, prøvebehandling, aktuelle analyser, evt. batch analysering, start og slut tidspunkt for projektet, information om der er indhentet eller søgt tilladelse fra relevante offentlige myndigheder samt svartidsbehov ved batch analyse. 

Ønsker om hjælp fra Afdeling for Klinisk Biokemi vedr. laboratorieydelser samt ønsker om input til laboratorierelateret information til ansøgninger til Etisk Komité og Lægemiddelstyrelsen skal mailes til afsnitsansvarlig overlæge Niklas Rye Jørgensen, niklas.rye.joergensen@regionh.dk i god tid før projektstart.

Den afsnitsansvarlige overlæge vurderer, om projektet kan håndteres af Afdeling for Klinisk Biokemi og besvarer herefter henvendelsen via e-mail. Såfremt afdelingen kan indgå i projektet, vil afdelingens Sektion for Eksterne Projekter vende tilbage med et udkast til en projektaftale, som indeholder såvel prisoverslag som øvrige relevante informationer/aftalepunkter af relevans for projektet.

Eksempler på projektanalyser

Her følger eksempler på projektanalyser, der kan udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi, Rigshospitalet, Glostrup:

Hypertension
Renin (Plasma)
Angiotensin I (Plasma)
Angiotensin II (Plasma)
Angiotensinogen (Plasma)

Neurologi
N-proANP (Plasma)
CGRP (Plasma)
Endothelin (Plasma)
S100b(Plasma)
NSE(Plasma)

Knogle-bruskvæv
Sclerostin (Plasma)
RANKL (Plasma)
OPG (Plasma)
PIIINP (Plasma)
AGE (Plasma)
sRAGE (Plasma)

Søvn/døgnrytme
Melatonin (Plasma)
Melatonin (Spyt)
Cortisol (Spyt)

Endokrinologi/metabolisme
LH (Plasma) 
Insulin (Plasma)
C-Peptid (Plasma)
ACTH (Plasma)
HGH (Plasma)
Adiponectin (Plasma)
Leptin (Plasma)
Katekolaminer (Plasma)Redaktør