​​

Hæmatologisk Markørlaboratorium

Hæmatologisk Markørlaboratorium udfører flowcytometrisk diagnostik og opfølgning på prøver fra voksne patienter med mistænkt eller bekræftet hæmatologisk sygdom. Se analyseoversigt her


Afhængig af hvilken sygdom der mistænkes, foretages analyserne på:

  • Knoglemarvsaspirat
  • Perifert blod
  • Spinalvæske
  • Serøse væsker f.eks. pleuravæsker og ascitesvæsker
  • Væske fra corpus vitreum (øjenvæske)
  • Biopsier fra f.eks. lymfeknuder

Derudover udfører vi minimal residual disease (MRD)-analyser og fase 1 studier på patienter i protokollerede forløb.

På hæmatologisk markørlaboratorium benytter vi EuroFlow Konsortiets multicolor system og det avancerede analysesoftwareprogram, Infinicyt, til databehandlingen.

Hæmatologisk markørundersøgelse rekvireres i SP, hvor svar ligeledes findes efter analyse. Vejledninger om prøvemateriale, opbevaring, forsendelse med mere findes på Rigshospitalets Labportal

Ved nedbrud af SP kan man benytte følgende nødblanket til bestilling af markørundersøgelser – klik her​

Praktisk information

Hæmatologisk Markørlaboratorium
Afsnit 4041, rum 4134
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Tlf. 3545 4847


Redaktør