​​​

Analyseoplysninger - Glostrup

Analysespecifikke datablade fremgår af analysefortegnelsen.

Kvalitetsstyring og akkreditering

Afdeling for Klinisk Biokemi er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) efter den internationale standard DS/EN ISO 15189:2013: Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence. Akkrediteringen betyder, at afdelingens kvalitetsstyresystem følger DS/EN ISO 15189:2013 standarden.

Blodprøvetagning og EKG-optagelse samt størstedelen af afsnittets analyserepertoire er DANAK akkrediteret under EXAM reg.nr. 1026
Nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til afdelingen.


Afdel​ingens ydelser beskrives her​​​ (pdf, åbner i ny fane)​

Analysespecifikke datablade​ fremgår af analysefortegnelsen​​.

Analysefortegnelsen henvender sig til sundhedsfagligt personale. Patienter informeres om bestilte analyser af henvisende afdeling / læge.​​​

Analysefortegnelse

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U​  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å​


Adrenalin (Plasma)
Albumin / Kreatinin; masseratio (Urin)
Amylase (Ascitesvæske)
Angiotensin I (Plasma)
Angiotensin II (Plasma)​

B

C

Calcitonin relateret peptid [CGRP] (Plasma)
Calcium (albuminkorrigeret) (Plasma)
Calcium-ion frit (pH=7,4) (Plasma)

D

Desipramin (Plasma)
Desmethylclomipramin (Plasma)

​E

EKG CardioSoft
Eosinofilocytter (Blod)
Erytroblaster (Blod)
Erytrocytter (Ascitesvæske)
Erytrocytter (Blod)
Erytrocytter (Cerebrospinalvæske)
Erytrocytter (Pleuravæske)
Erytrocytter (Ledvæske)
Erytrocytter, vol.fr. (Blod)
Erytro​cytvol. Middel [MCV] (Blod)
Erytrocytvol. rel. Spredning (Blod)
Ethanol (Plasma)

F

G

Gentamicin (Plasma)
Glomerulær filtration, vol hast. [eGFR] (ovfl=1.73m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015)
Glukose (Kapillærblod)
Glukose (Ledvæske)​

H

Hæmoglobin (Fæces)
Hæmoglobin (Plasma)

I

Immunglobulin G-Index (Csv)

​J

K

Kalium (Pleuravæske)
Kreatinin-clearance 

L

Laktatdehydrogenase (Ledvæske)
Laktatdehydrogenase (Pleuravæske)
Laktatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) (Csv)

M

MELD score
Mononucleose-reaktion (Plasma)

N

Natrium (Pleuravæske)
Noradrenalin (Plasma)
Northiaden (Plasma)
N-terminal pro-artial natriuretisk peptid [N-pro-ANP] (Plasma)​​

O

Osteoprotegerin [OPG] (Plasma)
Oxcarbazepin, se 10-OH Carbamazepin (Plasma) 

P​

Prokollagen III, N-term.propeptid [PIIINP] (Plasma)
Protein (Ledvæske)
Protein (Pleuravæske)
Protein (Urin)

Q

R

Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand [RANKL] (Plasma)

S

Sclerostin (Plasma)
Syrebasestatus (Arterieblod)

T

Trombocytter (Natrium-citrat) (Blod)

U

V

Vancomycin (Plasma)

W

X

Xantochomi (Csv)

Y

Z

Æ

Ø

Å​Redaktør