Analyseoplysninger - Glostrup

Her finder du også link til Rigshospitalets Labportal og metodeliste.​

Oplysninger mht. prøvetagning, forsendelse og analyseringshyppighed m.v. kan findes i Rigshospitalets Labportal.

Metodelisten indeholder oplysninger om de analyser der udføres, og i højre spalte ses en oversigt over de eksterne priser for analyserne.

Hvis der ikke kan findes oplysninger om den ønskede analyse, kontakt venligst 38 63 24 76.

Indikationer for almindeligt anvendte laboratorieanalyser og fortolkning af analyseresultaterne - se venligst Lægehåndbogen på Sundhed.dk eller Pro.medicin.dk.​

Analyser til rådighed ved nødprocedure (pdf, åbner i ny fane)

Blodprøvetagning og EKG-optagelse samt størstedelen af afsnittets analyserepertoire er DANAK akkrediteret under EXAM reg.nr. 1026.

Kvalitetsstyring og akkreditering

Afdeling for Klinisk Biokemi er akkrediteret af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) efter den internationale standard DS/EN ISO 15189:2013: Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetence. Akkrediteringen betyder, at afdelingens kvalitetsstyresystem følger DS/EN ISO 15189:2013 standarden.​

De overordnede retningslinjer for kvalitetsstyresystemet findes i afdelingens kvalitetshåndbog (pdf, åbner i ny fane)​​

Afdelingens ydelser beskrives her (pdf, åbner i ny fane)
Redaktør