​​​

Analyseoplysninger - Blegdamsvej

​Her finder du også link til Rigshospitalets Labportal ​og metodeliste.

​Oplysninger mht. prøvetagning, forsendelse og analyseringshyppighed m.v. kan findes i Rigshosp​italets Labportal​.

Metodelist​en indeholder oplysninger om de analyser der udføres, og i højre spalte ses en oversigt over de ekste​rne priser (dvs. inkl. ca. 31% overhead) for analyserne.​

Hvis der ikke kan findes oplysninger om den ønskede analyse, kontakt venligst vagthavende læge på Afdeling for Klinisk Biokemi. DECT 5-1397.
I vagtperioden kan benyttes kortnr. 1800.

Indikationer for almindeligt anvendte laboratorieanalyser og fortolkning af analyseresultaterne - se venligst Lægehåndbogen på Sundhed.dk

udsnit af en analyse på en prøvetagning
Redaktør