​​​​​​​

Klinikker og enheder i Diagnostisk Center

​​Diagnostisk center består af 6 diagnostiske klinikker, Enhed for Genomisk Medicin , DEKS og Medicinsk Forskningsbibliotek.


Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren, 
DEKS, har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på medicinske laboratorier til 
gavn for patienterne. DEKS’ overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske undersøgelser.

​​Genomisk Medicin​
Enhed for Genomisk Medicin giver de kliniske afdelinger på Rigshospitalet og Regionens øvrige hospitaler adgang til nye teknologier, der gør det muligt at undersøge det samlede genom​​​

Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og PET
​Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET er en tværgående, klinisk serviceafdeling for Rigshospitalets kliniske afdelinger. Klinikken er delt i 2 sektioner - Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin og PET & Cyklotronenheden
Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling KB er en af landets største laboratorieafdelinger. Afdelingen bidrager til diagnose og patientbehandling ved at måle koncentrationen af relevante stoffer i legemsvæsker (blod, urin, spinalvæske) og ved at undersøge strukturdefekter i stofferne​

Klinisk Genetisk Klinik
Klinisk Genetisk Klinik er en højt specialiseret enhed i Region Hovedstaden, som diagnosticerer, behandler og rådgiver patienter og familier med arvelige, genetiske eller medfødte sygdomme
Klinisk Immunologisk Afdeling

​​Klinisk Immunologisk afdeling består af Region Hovedstadens blodbanker med transfusionsmedicin, vævsbankerne med transplantationsmedicin samt Vævstypelaboratoriets immunologiske diagnostik.​​

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
​​​Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående laboratorieafdeling med klinisk rådgivende aktivitet hvad angår diagnostik og behandling af infektionssygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og svampe.​​​ Rigshospitalets Infektionshygiejniske Enhed er placeret i afdelingen. 

Patologisk-anatomisk diagnostik baseret på mikroskopiundersøgelser af organer, væv og celler​​​. 
Bartholininstituttet er en del af patologiafdelingen

 
Afdeling for Røntgen og Skanning​​
Røntgen og Skanning udfører billeddiagnostik og procedurer på patienter, der bliver henvist fra andre klinikker på Rigsh​​ospitalet og i særlig tilfælde fra andre hospitaler

Medicinsk Forskningsbibliotek
​Medicinsk Forskningsbibliotek er Rigshospitalets sundhedsfaglige bibliotek for ansatte


​​​                                                                                                                                                            ​